Kodade mors dags kort

 • Gör en kodtabell där varje bokstav har en kod (låt barnen hjälpa till att komma på). Gör enkla saker som går att rita. Se till att de skiljer sig tydligt åt.
  Kan se ut som (inte hela alfabetet i mitt exempel):
  Kodtabell
 • Översätt meddelandet. Så A blir Hjärta., D blir Notsymbol. och så vidare
 • Skriv meddelandet på kortet och skicka med en avkodningstabell så det går att tyda budskapet.

Kortet kan komma att se ut som:

Kodat morsdagskort.

Mönster och mönsterigenkänning med LEGO

En del av matematik är mönster och mönsterigenkänning.

Ett enkelt sätt att göra det är att använda LEGO.

 1. I enklaste varianten visar du modellen, eller ett foto av en modell och låter barnen bygga samma.
  Enklaste varianten här är att bara se på formen, nästa steg är att ha rätt färger med.
  (Nämn färgerna och formerna också för att förstärka syn och hörsel kombinationen.)
 2. Lite svårare blir det om du enbart berättar hur modellen ser ut. Först tar du en gul bit och sedan…
  Varianten går att göra att ett barn berättar också. Eller att barnen sitter rygg mot rygg, den ena berättar, den andre bygger och sen byter de om.
 3. Vill du sedan lägga på ytterligare en nivå kan man berätta/visa en grundstruktur och sedan säga hur många gånger den ska upprepas.
  Här kommer programmeringsidén av loop, eller slinga, in.

Common Sense Education

Common Sense EducationCommon Sense Education har många färdiga listor med appar och siter med information inom många olika delar av matematik och naturvetenskap. Går att söka på ålder, ämne, mm. Förstås är mesta av resurserna på engelska, med det finns med appar som finns tillgängliga på svenska. Några av dem kommer att komma upp inom kort på min andra blog: IKT-pedagogik.