Tips/Feedback

  • Har du prövat på något bra experiment?
  • Eller har du hittat någon resurs som skulle vara värd att inkludera här?

Jag tar tacksamt emot tips och feedback. Mejla mig.

Björn Bergvall, digimentor.Min address börjar med ”bjorn.bergvall”, ett ”@” i mitten, och slutar på ”edu.turku.fi”

(Skriver inte ut den som en länk för att inte bombarderas av spam)

Tack! På förhand.

 

  •  Have you tried any interesting experiments?
  • Or have you found any resource that would be worth including here?

I am always happy to receive tips and feedback. E-mail me.

My address starts with ”bjorn.bergvall”, an ”@” in the middle, and ends with ”edu.turku.fi”

(Do not spell it out as a link not to be bombarded by spam)

Thanks! In advance.