Veta och Teknikpatrullen

Dockan Veta vet allt! Tillsammans med Stephanie och Teknikpatrullen löser hon problem med hjälp av teknik och upptäcker samtidigt all fantastisk teknik som finns runtomkring oss.

Svenska utbildningsradion UR har en serie med korta videoavsnitt (9 minuter) som funderar på teknik på olika sätt. Det finns dessutom en lärarhandledning att hämta som diskussionsunderlag till barngruppen.

Materiialet hittas här: Veta och Teknikpatrullen

Cloud in a Can

Pour hot water into a glass jar. Close the lid and place a plate on the lid on which you put snow or ice.
See how the water forms clouds and how the cloud slowly flows down like rain.

Think with the kids how it works.
Where do the clouds come from? Where does the rain come from? Why is it raining down? And on…

Moln i burk

Häll varmt vatten i en glasburk. Stäng locket och lägg en tallrik på locket på vilken du lägger snö eller is.
Se hur vattnet formar moln och hur molnet sakta rinner ner som regn.

Fundera på tillsammans med barnen hur det fungerar.
Var kommer molnen ifrån? Vart hamnar regnet? Varför regnar det nedåt? Och så vidare