Ecosystem

Do like this:

 1. Clean the two plastic bottles properly.
 2. Cut bottle No. 1 in half and put the top of the bottle away. It can be used for something else.
 3. Pour clean sand into the bottom of the bottle and pour about 2 cm of water on top.
 4. Cut about 3 cm off the bottom of bottle 2.
 5. Take the upper part of the bottle and put it in the first bottle.
 6. Pull a cotton string through it so that the string extends into the water.
 7. Put in some soil and plant a plant or sow some seeds.
 8. Take the bottom of the second bottle and turn upside down to put a lid on the ecosystem.
 9. Study how the plants grow in the artificial ecosystem.

I give a thanks to lekolar.fi for the idea.

Ekosystem

Gör så här:

 1. Rengör de två plastflaskorna ordentligt.
 2. Skär flaskan nr 1 på mitten och lägg bort flaskans topp. Den kan användas till något annat.
 3. Häll ren sand i botten av flaskan och häll ca 2 cm vatten ovanpå.
 4. Skär bort ca 3 cm av botten på flaska
 5. Ta den övre delen av flaskan och lägg den i den första flaskan.
 6. Dra ett bomullssnöre genom den så att snöret sträcker sig ut i vattnet.
 7. Lägg i lite jord och plantera en planta eller så några frön.
 8. Ta botten på den andra flaskan och vänd upp och ner för att sätta ett lock på ekosystemet.
 9. Studera hur växterna växer i det konstgjorda ekosystemet.

Ett tack till lekolar för tipset.