Float or sink?


MATERIAL

 • A container of some kind, preferably translucent, (a bucket or countertop works just fine).
 • Things to try if they float or sink, for example: pencil, candle, coin, ball, pearl, apple, button, orange, macaroni, eraser, carrot bit, sequin, scissors, keychain, piece of paper, wooden button, piece of wood, cucumber, screw, nail , cork, CD, glass jar, gem. Only your imagination sets boundaries, so check boxes and cabinets in the department, look in the kitchen and in the workshop / studio / carpentry room and pick up things that look interesting.

Allowing the children to make a hypothesis or make a guess as to what will happen to their chosen objects is a good method for getting the children’s thinking started and not getting caught up in doing it. It is very fun to drop things in water and just see what happens, but in an experiment it is also about trying to awaken the children’s ability to reflect and think about what is happening. What do you think will happen? Why? How can we get on with it?

Float or sink 2

Same material as above. Preferably more of each thing!

The working method here is to challenge what the children already know. What did you choose last time, and what happened then? How can you make it float if it dropped, or sink if it floated?

Clara chose a coin that she knew would sink. That the eraser rubber floated, she also knew this after last time’s experiment. After a while thinking about how she could make the coin flow, she tried to attach her coin to the eraser using rubber cords.

Time to try it out!

One eraser was too small to make the coin float well, but when Clara took two erasers it was better to get the coin to float.

Flyter eller sjunker?

Låt varje barn välja ut en eller flera saker att prova i vatten. Arbetsmetoden att ställa en hypotes är bra och lätt att använda här. Ge barnen varsitt papper med två baljor uppritade, och be dem rita vad de tror ska hända med den sak de valt ut, i den första baljan. Sedan, när de har provat och sett vad som verkligen händer, så får de rita vad som verkligen hände i den andra baljan.

MATERIAL

 • En behållare av något slag, helst genomskinlig, (en hink eller en diskbalja går alldeles utmärkt).
 • Saker att prova om de flyter eller sjunker, exempelvis: pennstump, stearinljus, mynt, flirtkula, pärla, äpple, knapp, apelsin, makaron, radergummi, morotsbit, paljett, sax, nyckelring, pappersbit, träknapp, träbit, gurka, skruv, spik, kork, cd-skiva, glasburk, gem. Bara fantasin sätter gränser så undersök lådor och skåp på avdelningen, titta i köket och i verkstaden/ateljén/snickarrummet och plocka ihop saker som ser intressanta ut.

Att låta barnen ställa en hypotes eller komma med en gissning om vad som ska hända med deras utvalda föremål är en bra metod för att få igång barnens tänkande och för att inte fastna i görandet. Det är väldigt roligt att släppa ner saker i vatten och bara se vad som händer, men i ett experiment handlar det också om att försöka väcka barnens förmåga till reflektion och tänkande kring det som händer. Vad tror du kommer att hända? Varför då? Hur kan vi gå vidare med det?

Flyter eller sjunker 2

Samma material som ovan. Gärna flera av varje sak!

Arbetsmetoden här är att utmana det barnen redan vet. Vad valde du förra gången, och vad hände då? Hur kan du få det att flyta om det sjönk, eller sjunka om det flöt?

Clara valde ett mynt, som hon visste skulle sjunka. Att radergummit flöt, det visste hon också efter förra gångens experiment. Efter en stunds funderande på hur hon skulle kunna få myntet att flyta, så provade hon att sätta fast sitt mynt vid radergummit med hjälp av gummisnoddar.

Dags att prova hur det går!

Ett radergummi var för litet för att få myntet att flyta bra, men när Clara tog två radergummin gick det bättre att få myntet att flyta.

Jet Aircraft

Experiment with air.

You will need: Balloons, thread, tape, straw, matchbox.

 1. Tie a long thread, with a piece of straw threaded, across the room.
 2. Blow up a balloon (do not tie) and tape it to the straw. Release the balloon. What happens?
 3. Now try loading the balloon by taping a matchbox under the balloon. What happens?

The experiment was created by Åsa Malmström at Österäng’s preschool, taken from lektion.se.

Jetflygplan

Experiment med luft.

Du behöver: Ballonger, tråd, tejp, sugrör, tändsticksask.

 1. Spänn en lång tråd, med en bit sugrör påträtt, tvärs över
  rummet.
 2. Blås upp en ballong (knyt inte) och tejpa fast den på sugröret.
  Släpp ballongen. Vad händer?
 3. Försök nu lasta ballongen genom att tejpa fast en tändsticksask
  under ballongen. Vad händer?

Experimentet är skapat av Åsa Malmström vid Österängs förskola, hämtat från lektion.se.

Sportplansgeometri bingo

Trots titeln behövs ingen plan, det går lika bra att göra det här på gården, eller i skogen.

Ta två tärningar, den ena för vilken form det ska bli, och den andra för vilken uppgift.

Sedan är det bara att börja spela! Kryssa när man lyckats få rätt uppgift till rätt form.

Bifogar ett formulär bara att skriva ut: Sportplansgeometri