Fysik i app-format

Tinybop (https://tinybop.com/) är ett företag som har ett flertal appar på ett naturvetenskapligt tema. Jag hämtade just deras ”Simple Machines” där man kan pröva på grundläggande fysikaliska idéer som hävstänger, kilar och annat.

Det är inte alltid att man kan pröva allt rent fysiskt med fysiken, eller så kan det också ge idéer till saker att pröva…

Leaf insects

At least here in Turku isn’t the summer booming in full force, but you still want to enjoy the pre-summer. Why then not drag in som leaves, press them in a plant press (would probably work with just underneath some heavy books). Mix theReady-Mix paint with som Artmedium varnish, that the surface will be shiny. Paint the leaves to look like insects.

Gör egna insekter av blad.

Idéa taken from lekolar.fi.

 

Bladinsekter

Åtminstone här i Åbo idag är det inte direkt stekhett, men man vill ju ända njuta av naturen så här under försommaren så varför inte dra inte lite blad, pressa dem i en växtpress (kan säkert gå även under en hög med tunga böcker), och gör dem till bladinsekter? Blanda Readymix-färg med Artmedium-lack, så att färgen får en blank yta. Måla bladen så att de ser ut som insekter.

Gör egna insekter av blad.

Idén är hämtad från lekolar.fi.

 

Cobweb

As if the forest is not full of cobwebs anyway …

Try to study together with the children how a spider web looks. Maybe take a picture of it too. Then try to build something similar back on your farm.

Think of course also why the network is built as it is …

Cobweb
Spindelnät
(The picture, and the idea is borrowed from lekolar.fi)

Bygg ett spindelnät

Som om skogen inte är tillräckligt full av spindelnät ändå…

Pröva någon gång att tillsammans med barnen studera hur ett spindelnät ser ut. Ta kanske en bild på det också. Pröva sen att bygga upp något liknande tillbaka på er gård.

Fundera sen förstås också på varför nätet är byggt som det är…

Spindelnät

(Bilden, och idén är lånad från lekolar.fi)

Grundläggande material kring eld

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige har gjort ett material för i 4-7 års åldern; ”Ellie och Jonas lär sig om eld”. Materialet syftar till att ge barn grundläggande kunskaper om eld och brand. Det övergripande målet är att barnen ska ta sig ut snabbt och stanna ute om det brinner. De ska också lära sig att umgås med eld och att inte leka med den.

Materialet består av ett elevhäfte och en lärarmanual.

”Ellie och Jonas lär sig om eld”