Memory with digital microscope

Using a digital microscope (i.e. ”Web ägget” or Wifi puck), you shoot images taken with a microscope.

Then have the children try to pair the images with the right object using the microscope. Here it is important to examine carefully as the image may have been taken by a small detail of the object you are studying.

Hint: use magnifying glass as a complement!

Then let the kids look for exciting objects, take their own photos and challenge each other.

Try to draw from your fantastic pictures.

(Thanks to Hands-on pedagogen  for the idea)

Memory med digitala mikroskop

Med hjälp av ett digitalt mikroskop (t.ex. Webbägget eller Wifi pucken),
fotograferar du bilder tagna med mikroskop.

Låt sedan barnen försöka att para ihop bilderna med rätt föremål med hjälp av
mikroskopet. Här gäller det att undersöka noga då bilden kan vara tagen av
en liten detalj på det föremål du studerar.

Tips: använd förstoringsglas som komplement!

Låt barnen sedan leta efter spännande föremål, ta egna foton och utmana varandra.

Pröva gärna att teckna av era fantastiska bilder.

(Tack till Hands-on pedagogen för idén)