Kodade mors dags kort

  • Gör en kodtabell där varje bokstav har en kod (låt barnen hjälpa till att komma på). Gör enkla saker som går att rita. Se till att de skiljer sig tydligt åt.
    Kan se ut som (inte hela alfabetet i mitt exempel):
    Kodtabell
  • Översätt meddelandet. Så A blir Hjärta., D blir Notsymbol. och så vidare
  • Skriv meddelandet på kortet och skicka med en avkodningstabell så det går att tyda budskapet.

Kortet kan komma att se ut som:

Kodat morsdagskort.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.