Create Your Own Underwater Vulcanoe

What you need to do your own underwater vulcanoe is (maybe not as good looking as the real Hawaiian below):

  • A large container
  • A glass / small vase / beaker, preferably with a small neck or collar for easier attachment of threads
  • Yarn / string or steel wire
  • Water
  • Food Colour

Tie the cord / steel wire into the collar of the small container. In the large container you pour cold water. In the glass / vase / beaker you pour as hot water as you can (think of the risk of explosion with boiling water in glass!) And color the warm water with the food colour. Immerse the small beaker in the large container and see what happens!

The hot water is lighter than the cold water, and therefore wants up to the surface to lie there. It flows out of the smaller beaker to reach the top of the large container.

Underwater vulcanoe.

Gör din egen undervattensvulkan

Vad du behöver för att göra din egen undervattensvulkan är (kanske inte lika snygg som den riktiga från Hawaii här under):

  • En stor behållare
  • Ett glas/en liten vas/ en bägare, gärna med en liten hals eller krage för att lättare kunna fästa trådar
  • Garn/snöre eller ståltråd
  • Vatten
  • Karamellfärg

Knyt fast snöret/ståltråden i kragen på den lilla behållaren. I den stora behållaren häller ni kallt vatten. I glaset/vasen/bägaren häller ni så varmt vatten ni kan (tänk på explosionsrisken med kokande vatten i glas!) och färga det varma vattnet med karamellfärgen. Sänk ner den lilla bägaren i den stora behållaren och se vad som händer!

Det varma vattnet är lättare än det kalla vattnet, och vill därför upp till ytan för att lägga sig där. Det strömmar upp ur den mindre bägaren för att hamna högst upp i den stora behållaren.

Undervattensvulkan.