Make Another Boat

This is an experiment that shows that the shape of an object is important in order to get the object to float in water, but it is also an experiment that can be difficult for children to do themselves, as there are several steps to take into account and many instructions for getting a boat floating. When successful, it is very fun!
Mix all dry ingredients in a bowl, beat over the boiling water. Add the oil and caramel color, and quickly combine the ingredients into a dough. Allow to cool slightly before use!
Give the children a piece of dough and let them shape a boat as they like. Try it in the water and see if it floats. It probably does not, because the shape is so important for the flow properties of the clay (the clay has a higher density than water, and usually sink). In order for the clay to flow, it must be shaped like a coffee cup or a glass, ie as a vessel with high edges.
A further development is to let the children try to build boats of several different types of clay. Is there any mud that floats, no matter how you shape it, or is the shape of the boat equally crucial for all types of clay?

If you need is, here is a recipe on dough:

 • 5 dl flour
 • 5 cups of boiling water
 • 2 dl salt
 • 2 tablespoons citric acid / alum (can also be completely excluded)
 • 1 tablespoon of oil (can also be completely excluded)
 • Food Coloring if you like

Make a Boat

Can a boat be built from anything? And how come boats made of metal can float when metal really drops?
Let the children carpenter, paste, screw and build their boat to their liking and taste, and then let them try the boat in a suitable tub or pool to see if it floats. If it does not flow, you may continue to work with the construction.
Ebba has decided to build a boat using a picture frame she found in the workshop. On it she tapes a piece of paper and then the boat is ready. Sure, Ebba’s boat is floating! Sure the tape dissolves in the water fairly quickly, but the sheer joy of designing is worth taking advantage of.

Bygg en båt till

Det här är ett experiment som visar att formen på ett föremål är viktig för att kunna få föremålet att flyta i vatten, men det är också ett experiment som kan vara svårt för barnen att göra själva, eftersom det är flera moment att ta hänsyn till och många instruktioner för att få en båt som flyter. När det väl lyckas är det väldigt roligt!

Blanda alla torra ingredienser i en bunke, slå över det kokande vattnet. Tillsätt oljan och karamellfärgen, och arbeta snabbt ihop ingredienserna till en deg. Låt svalna något innan användning!

Ge barnen varsin bit lera och låt dem forma en båt som de vill. Prova den i vattnet och se om den flyter. Med största säkerhet gör den inte det, eftersom formen har så stor betydelse för lerans flytegenskaper (leran har en högre densitet än vatten, och sjunker i vanliga fall). För att leran ska kunna flyta måste den formas som en kaffekopp eller ett glas, alltså som ett kärl med höga kanter.

En vidareutveckling är att låta barnen prova på att bygga båtar av flera olika sorters lera. Finns det någon lera som flyter, oavsett hur man formar den, eller är formen på båten lika avgörande för alla slags leror?

Om du vill ha finns här också ett recept på play-doh-lera

 • 5 dl mjöl
 • 5 dl kokande vatten
 • 2 dl salt
 • 2 msk citronsyra/ alun (kan uteslutas helt, då blir det trolldeg)
 • msk matolia (kan också uteslutas helt)
 • Karamellfärg

 

Bygg en båt

Kan en båt vara byggd av vad som helst? Och hur kommer det sig att båtar som är byggda av metall kan flyta, när metall egentligen sjunker?

Låt barnen snickra, klistra, skruva och bygga sin båt efter eget tycke och smak, och låt dem sedan prova båten i en lämplig balja eller bassäng för att se om den flyter. 0m den inte flyter får ni arbeta vidare med konstruktionen.

Ebba har bestämt sig för att bygga en båt med hjälp av en tavelram som hon hittat i verkstaden. På den tejpar hon ett papper och sedan är båten klar. Visst flyter Ebbas båt! Nog för att tejpen löses upp av vattnet ganska snabbt, men den rena konstruktionsglädjen är värd att ta till vara.

How long is an apple peel?

The purpose of this activity is to challenge the children in an problem-solving task where there are several different alternatives while also being able to work together, talk and cut with scissors or tear with their fingers. There is also a lot of mathematics, as well as conceptual ability.

How to Do It:

Get an apple and ask: How long is an apple peel?

 • Document the children’s hypotheses, which can be anything from minute to one meter. Some children draw their answer and others show with their hands.
 • Bring out a potato peeler and ask first if they know what it’s called and what you can use it for.
 • Carefully peel the apple around, making the apple peel much longer than the children first think.
 • Measure together how long the apple peel became but first ask what tools we should use to measure it. Relatively soon the children discover that the ruler is difficult to use so it often takes to hands, the cords and after a while we retrieve the tape measure.
 • Get scissors and A4 paper and challenge the children with the question of whether they think they can cut the paper longer than the apple peel.
 • Have the children try different solutions

Hur långt är ett äppelskal?

Syftet med denna aktivitet är att utmana barnen i en spännande problemlösningsuppgift där det flera olika möjligheter samtidigt som de även får träna samarbete, samtala och klippa med sax eller riva med fingrarna. Mycket matematik blir det också, samt begreppslig förmåga.

Tillvägagångssätt:

Ta fram ett äpple och fråga: Hur långt är ett äppelskal? 

 • Dokumentera barnens hypoteser vilket kan vara allt ifrån ”pyttelitet” till en meter. Några barn ritar sitt svar och andra visar med händerna.
 • Ta fram en potatisskalare och frågar först om de vet vad den heter och vad man kan använda den till. Skala äpplet försiktigt runt, runt vilket gör att äppelskalet blir mycket längre än vad barnen först tror.
 • Mät tillsammans hur långt äppelskalet blev men fråga först vilka redskap vi ska använda för att kunna mäta det. Relativt snart upptäcker barnen att linjalen är svår att använda så det tar ofta till händer, snören och efter ett tag hämtar vi måttbandet.
 • Ta fram saxar och A4-papper och utmana barnen med frågan om de tror att de kan klippa pappret längre än äppelskalet.
 • Låt barnen pröva olika lösningar

Ett matematiskt blöjbyte

 • När det är dags att byta blöja, berätta för barnet antingen att blöjan ser tung ut eller referera till tiden, nu ska vi byta blöja för sen ska vi gå ut, sova osv.
 • Passa på att räkna allt som går att räkna, trappsteg på stegen eller tiden det tar att hissa upp skötbordet mekaniskt. Räkna strumpor, figurer på blöjan eller kanske på skötrummets mobil om en sådan finns.
 • Ange ordningstal, nu tar vi av första strumpan sedan den andra.
 • Benämn begrepp för läge eller rörelse i rummet, Lägg dig ner och så upp med rumpan. Jag lägger dina kläder här framför, bakom eller bredvid.
 • Prata om vad som hänt under dagen eller det som ska komma.
 • Hur känns blöjan tung eller lätt? Kissat mycket eller lite?
 • Ny blöja, var finns blöjorna? Benämn! Är där många blöjor? Få blöjor?

Färggrann bro med 7 färger

Bävrarna och Rävarna hade veckans grej tillsammans. Ledtråden löd ”Färggrann bro med 7 färger”. Lätt som en plätt tyckte några och visste att rätt svar var regnbåge.

Vi skapar en regnbåge med en balja vatten och ficklampa.

Experiment 1

Vi kopplade ihop veckans grej med naturvetenskap.. Denna vecka lärde vi oss om regnbågen.

Först berättade vi att allt ljus innehåller massor med färger. Det hade en gubbe (Newton) upptäckt för cirka 350 år sedan. Fast vi ser ljuset som genomskinligt och vi titar solen som gul fast den är egentligen vit.

När solljuset träffar vattendropparna så bryts ljuset. Olika färger rör sig olika snabbt/långsamt (våglängder) och på så vis uppstår regnbågen

Vi plockade fram i ett mörkt rum

 • Vatten i en större balja
 • En spegel som vi sänkte ner i vattnet
 • Och Daniela fick vara solen med en lampa.

På detta sätt fick vi fram färgerna på väggen

Förberett för färgblandning

Experiment 2

Nu ville vi se hur färgerna blandar sig och kan man få fram regnbågens färger av bara 3 färger? Regnbågen har 7 färger.

Vi plockade fram 7 glas med hushållspapper som hängde mellan glasen. Vi hällde vatten i glasen.

 • I 1:sta glaset hällde vi rödkaramellfärg
 • I 3:e glaset hällde vi i gul färg
 • I 5:e glaset hällde vi blå karamellfärg
 • I 7: e glaset hällde vi i röd karamellfärg.

Det tog inte länge innan karamellfärgsvattnet börja klättra över  till de glas som bara hade vatten i sig.

 • Så röd och gul blev orange
 • Gul och blå blev grön
 • Och blå och röd blev lila

Så vi fick fram 7 färger fast vi bara hade 3 från början.

De fyra färgerna har blivit sju.

 

Efter detta fick barnen gå i grupper och själv pröva på att blanda till sig färgerna.

Barnen blandar egna regnbågefärger.

Friction

First experiment

 • Try spinning a smooth rubber ball in a bowl of water. What happens?
 • Try the same with the tennis ball. What happens to it? Why?

Second experiment:

 • Place two things on a cutting board in wood, for example a button and a eraser. Tilt the board a little.
  What happened? Which object travels fastest? Why?
  Try other things too.
 • Repeat the same experiment with a metal or glass tray.
  What happens? Why?

Friktion

Första experimentet

 • Pröva att snurra en slät gummiboll i en skål med vatten. Vad händer?
 • Pröva det samma med tennisbollen. Vad händer med den? Varför?

Andra experimentet:

 • Lägg två saker på en skärbräda i trä, exempelvis en knapp och ett suddgummi. Lutan brädan lite.
  Vad hände? Vilket föremål åker fortast? Varför?
  Pröva även med andra saker.
 • Gör om samma experiment med en metall, eller glasbricka.
  Vad händer? Varför?