LEGO-brädspel

Bygg ett legotornspelDU BEHÖVER: Brädspel som kan skrivas ut, klossar och en sexsidig tärning.

 • Börja med att skriva ut en kopia av spelet. Du kan laminera den eller lägga den i ett sidoskyddsark för att den ska hålla länge.
 • Samla ihop ett gäng basbyggblock, t.ex. 2×2 eller 2×4 (använd vad som passar dig bäst).
 • Låt barnen välja en minifigur som spelpjäs eller bygga något roligt för att representera sin spelare på brädet.
 • Bestäm vem som ska börja med det högsta tärningskastet och starta spelet!
 • Den som har det högsta tornet när alla kommit i mål vinner.
 • Bygg ditt torn och räkna bitarna för att fastställa vinnaren!
 • Spela om och om igen.

Brädan för spelet: Bygg ett legotornspel (PDF, 200kB)

Ide från littlebinforlittlehands

LEGO board game

YOU WILL NEED: Printable board game, bricks, and a six-sided dice

 • Start by printing out a copy of the game. You can laminate it or put it in a page protector sheet for longevity.
 • Gather a bunch of basic building bricks such as 2x2s or 2x4s (use whatever works best for you)
 • Have the kiddos choose a minifigure as a game piece or build something fun to represent their player on the board
 • Determine who will go first by the highest die roll and start the play!
 • Whoever has the tallest tower at the end wins. Ideally, everyone should have the opportunity to finish the game.
 • Build your tower and count the bricks to determine the winner!
 • Play again and again.

Model of the board: LEGO-build-a-tower-game (PDF, 525kB)

Idea from littlebinforlittlehands

Sound for a picture in a newspaper

Metka

In this activity, you explore an image from a newspaper or a cartoon by thinking about how the image sounds.

Tool:

 1. magazine (for children)
 2. Tools for creating soundscapes: spoons, jars, pens, rattles, etc..

Focus on sound

The teacher asks the group to be very quiet and listen to what sounds can be heard in the room. They also think about the sounds that they hear in the kitchen at home, or out on the playground, or on the street.

Choosing and viewing the image

The group looks for an image in a magazine and creates a sound world for it. Discuss the image together: who or what is in the picture? What is the mood of the picture, is it cheerful, sad, summery? The picture can also be a cartoon.

Design of a soundscape

Think together about what the story might sound like. The teacher gives the children different tools to create sounds and together they experiment to see what sounds they can create. If the selected image is a cartoon, the teacher can re-read it, and now the children can gild the story with sound.

Does the picture smell?

After listening to the audio story, they can think about what smells or smells flow into their nostrils in the kitchen or on the street. What smells or smells can be associated with the selected image or drawing?

 

Ljud för en bild i en tidning

Metka

I den här aktiviteten utforskar du en bild från en tidning eller en tecknad film genom att fundera på hur bilden låter.

Verktyg:

 • tidskrift (för barn)
 • Verktyg för att skapa ljudlandskap: skedar, burkar, pennor, skrammel, etc..

Fokusera på ljud

Läraren ber gruppen att vara mycket tyst och lyssna på vilka ljud som kan höras i rummet. De tänker också på de ljud som de hör i köket hemma, eller ute på lekplatsen eller på gatan.

Välja och titta på bilden

Gruppen letar efter en bild i en tidning och skapar en ljudvärld för den. Diskutera bilden tillsammans: vem eller vad finns på bilden? Vad är stämningen i bilden, är den glad, sorgsen, sommaraktig? Bilden kan också vara en tecknad film.

Utformning av ett ljudlandskap

Fundera tillsammans på hur berättelsen kan låta. Läraren ger barnen olika verktyg för att skapa ljud och tillsammans experimenterar de för att se vilka ljud de kan skapa. Om den valda bilden är en tecknad film kan läraren läsa upp den igen, och nu kan barnen förgylla berättelsen med ljud.

Luktar bilden?

Efter att ha lyssnat på ljudberättelsen kan de fundera på vilka dofter eller lukter som flyter in i deras näsborrar i köket eller på gatan. Vilka dofter eller lukter kan förknippas med den valda bilden eller teckningen?

 

Idén är hämtad fråm metka – Mediakasvatuskeskus