Denna beskrivning är gjord 21.9.2020

I denna tillgänglighetsbeskrivning beskrivs hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i tjänsten blog.edu.turku.fi, vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge respons om brister och problem beträffande tillgängligheten.

Hur har vi testat tillgänglighet?

Anmärkningarna i denna beskrivning grundar sig på en utvärdering gjord av en tredje part gällande hur webbtjänsten möter de krav som lagen ställer. Eficode Oy har gjort en tillgänglighetsauditering av webbtjänsten blog.edu.turku.fi 7.8.2020. 

Hur tillgänglig är webbtjänsten blog.edu.turku.fi?

Webbtjänsten blog.edu.turku.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (kriterier enligt WCAG 2.1). Webbtjänsten består av hundratals olika webbplatser, till exempel skolornas och daghemmens hemsidor och andra webbplatser för undervisningen. Webbplatserna uppdateras i första hand av daghemmens och skolornas personal som har fått anvisningar om innehållets tillgänglighet. Dessutom ordnas tillgänglighetsutbildning för innehållsproducenter. Det är dock möjligt att det förekommer vissa tillgänglighetsbrister på enskilda webbplatser.

Webbtjänsten blog.edu.turku.fi utvecklas kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten såväl tekniskt som innehållsmässigt. Vid skapandet av nya bloggsidor beaktas tillgängligheten ända från början.

Kraven på tillgänglighet rör inte vissa typer av innehåll

Alla webbplatser i webbtjänsten blog.edu.turku.fi omfattas inte av tillgänglighetskraven. Sådana är bland annat enskilda klassers eller gruppers webbplatser som skapats för tidsbestämd undervisning.

De digitala tjänster eller webbplatser som finns bakom de länkar som leder bort från webbtjänsten är den ifrågavarande serviceproducentens ansvar och tillgängligheten för dessa beskrivs i de tillgänglighetsbeskrivningar som gäller den ifrågavarande tjänsten.

Lade du märke till brister i tillgängligheten?

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra tillgängligheten för webbtjänsten blog.edu.turku.fi. Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på denna sida, meddela oss så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristerna. Vi svarar normalt inom en vecka. Enligt lagen är svarstiden högst 14 dygn.

För blog.edu.turku.fi träder kraven på tillgänglighet i kraft 23.9.2020.

Ge respons om tillgängligheten via detta webbformulär

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du har fått av tjänstens ansvarsperson eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)