Galaxy Painting

A galaxy is a huge collection of gas, dust, and billions of stars and their solar systems, all held together by gravity. The planet we live on, Earth is part of a solar system in the Milky Way galaxy. When you look up into the night sky, the stars you are looking at are all part of our galaxy.

Beyond our galaxy, there are many more galaxies that we cannot see with the naked eye. According to NASA, some scientists think there could be as many as one hundred billion galaxies in the universe.

Use your imagination and a few simple supplies to make a painting of the galaxy. Download our free printable art project and template below to get started!

SUPPLIES:

 • White acrylic paint
 • Watercolors
 • Paintbrush
 • Coarse salt
 • Watercolor paper

INSTRUCTIONS

STEP 1: Drip several colors of watercolor paint onto watercolor art paper.

STEP 2: Spread the paint around with a large paintbrush. Repeat with more drips.

STEP 3: After the last set of drips, add a handful of course salt to the paint puddles and let dry.

STEP 4: Now splatter a few drips of white paint on top of your
‘galaxy’ to add stars.

Galaxmålning

En galax är en enorm samling av gas, damm och miljarder stjärnor och deras solsystem, alla hållna samman av gravitation. Planeten vi lever på, jorden, är en del av ett solsystem i Vintergatans galax. När du tittar upp på natthimlen är stjärnorna du tittar på alla en del av vår galax.

Utöver vår galax finns det många fler galaxer som vi inte kan se med blotta ögat. Enligt NASA tror vissa forskare att det kan vara så många som en hundra miljarder galaxer i universum.

Använd din fantasi och några enkla förnödenheter för att göra en målning av galaxen.

Material:

 • Vit akrylfärg
 • Akvareller
 • Pensel
 • Grovt salt
 • Akvarellpapper

Instruktioner

STEG 1: Droppa flera färger akvarellfärg på akvarell konstpapper.

STEG 2: Sprid färgen med en stor pensel. Upprepa med fler droppar.

STEG 3: Efter den sista droppuppsättningen, tillsätt en handfull grovsalt i färgpölarna och låt torka.

STEG 4: Stänk nu några droppar vit färg ovanpå din ”galax” för att lägga till stjärnor.

Patterns and pattern recognition with LEGO

Part of mathematics is patterns and pattern recognition.

An easy way to do that is to use LEGO.

 1.  In the simplest variant, show the model, or a photo of a model and let the children build the same.
  The simplest variant here is to just look at the shape, the next step is to have the right colors with.
  (Also mention the colors and shapes to enhance the vision and hearing combination.)
 2. It will be a little more difficult if you only tell what the model looks like. First you take a yellow piece and then…
  The variant can be made for a child to tell as well. Or that the children sit back to back, one tells, the other builds and then they change.
 3. If you then want to add another level, you can tell / show a basic structure and then say how many times it should be repeated.
  This is where the programming idea of loops comes in.

Mönster och mönsterigenkänning med LEGO

En del av matematik är mönster och mönsterigenkänning.

Ett enkelt sätt att göra det är att använda LEGO.

 1. I enklaste varianten visar du modellen, eller ett foto av en modell och låter barnen bygga samma.
  Enklaste varianten här är att bara se på formen, nästa steg är att ha rätt färger med.
  (Nämn färgerna och formerna också för att förstärka syn och hörsel kombinationen.)
 2. Lite svårare blir det om du enbart berättar hur modellen ser ut. Först tar du en gul bit och sedan…
  Varianten går att göra att ett barn berättar också. Eller att barnen sitter rygg mot rygg, den ena berättar, den andre bygger och sen byter de om.
 3. Vill du sedan lägga på ytterligare en nivå kan man berätta/visa en grundstruktur och sedan säga hur många gånger den ska upprepas.
  Här kommer programmeringsidén av loop, eller slinga, in.