Is there sunshine are there also shadows

The sun is nice, with it can also be interesting shadows. Here are two tips for working with shadows:

In the shade of trees
Roll out the paper roll in the shade, under a tree or bush. The children draw the outline of the shadow. Older children can draw details; tree leaves and branches.
Paint the shadows.
Shadow Pictures

 1. Place an animal or other object so that it forms a clear image of the shadow drawing on paper.
 2. Draw the object’s outline.
 3. When the contour is finished, you can add details to it if you want.
 4. The shadows of an object can become an interesting peace of art.

Finns det sol finns det skugga…

Solen är skön, med det kan också bli intressanta skuggor. Här är två tips för att jobba med skuggor:

I trädens skugga
Rulla ut pappersrullen i skuggan, under ett träd eller en buske. Barnen ritar skuggans kontur. Äldre barn kan rita detaljer; trädets löv och grenar.

Måla av skuggor.Skuggbilder

 1. Placera ett djur eller ett annat föremål, så att den bildar en klar bild av skuggan rita på papper.
 2. Rita objektets kontur.
 3. När konturen är klar kan du lägga till detaljer på den om du vill.

Skuggor av en figur kan bli något intressant att rita av.

Soap Bubble ideas

Summer heat and soap bubbles work well together!

Try to make soap bubble art: Pröva att göra konst med hjälp av såpbubblor.

 • Mix soap mixture with liquid watercolor paint.
 • Collect a bundle of straws together.
 • Put the bundle in the color mixture.
 • Then blow the bubbles onto paper – they create beautiful patterns.
 • Bend aluminum foil in different shapes and soak them in the seed solution.
 • Blow the bubbles on the paper.

  Why not take a look at some chemistry at the same time –

  Blow soap bubbles through geometric figures:

 • The children form geometric figures of aluminum wire.
 • What shape does a soap bubble come from a square stick?
 • From an oval?
 • What do that depend on?

  Blås såpbubblor genom olikt formade pinnar.

  Again, thanks lekolar.fi for the ideas!

Såpbubble-idéer

Sommarvärme och såpbubblor går bra ihop!

Pröva att göra såpbubblekonst:Pröva att göra konst med hjälp av såpbubblor.

 • Blanda såpblandning med flytande akvarellfärg.
 • Tejpa ihop ett knippe sugrör.
 • Stoppa knippet i färgblandningen.
 • Blås sedan bubblorna på papper – de skapar vackra mönster.
 • Böj aluminiumfolie i olika former och blöt dem dem såplösningen.
 • Blås bubblorna på pappret.

 

Varför inte passa på att fundera på lite kemi samtidigt –

Blås såpbubblor genom geometriska figurer:

 • Barnen formar geometriska figurer av aluminiumtråd.
 • Vilken form får en såpbubbla som kommer från en fyrkantig pinne?
 • Från en oval?
 • Vad beror det på?

Blås såpbubblor genom olikt formade pinnar.

Igen, tack lekolar.fi för idéerna!

Leaf insects

At least here in Turku isn’t the summer booming in full force, but you still want to enjoy the pre-summer. Why then not drag in som leaves, press them in a plant press (would probably work with just underneath some heavy books). Mix theReady-Mix paint with som Artmedium varnish, that the surface will be shiny. Paint the leaves to look like insects.

Gör egna insekter av blad.

Idéa taken from lekolar.fi.

 

Bladinsekter

Åtminstone här i Åbo idag är det inte direkt stekhett, men man vill ju ända njuta av naturen så här under försommaren så varför inte dra inte lite blad, pressa dem i en växtpress (kan säkert gå även under en hög med tunga böcker), och gör dem till bladinsekter? Blanda Readymix-färg med Artmedium-lack, så att färgen får en blank yta. Måla bladen så att de ser ut som insekter.

Gör egna insekter av blad.

Idén är hämtad från lekolar.fi.