Vad kommer sen?

Att arbeta med ordnigsföljd är en viktig del av matematiken i dagis- och förskoleåldern. De här båda arbetsbladen jag hittat arbetar på ett visuellt sätt med detta.

Det är bara att skriva ut, klippa bort förslagen så att de finns löst och vika rätt lösning bakåt så är materialet klart.

Vad kommer sen? (PDF,  6.8MB)

Vad kommer sen? 2 (PDF, 9.46MB)