Stargazing in the daytime

If you enjoy watching star constellations with the kids, it can be difficult when they are in kindergarten / preschool during the day as it is often bright (unless you live far north want to say).

Then you can take advantage of the SkyView Lite app that shows where the constellations should appear if it was dark. It is displayed on top of the image the camera takes from real sky in what is called augmented reality.

The app can be found here: https://blog.edu.turku.fi/iktpedagogik/2020/07/02/skyview-lite/

Titta på stjärnbilder på dagen

Om du gillar att titta på stjärnbilder med barnen kan det vara svårt då de är på dagis/förskola under dagen då det är ofta är ljust (om du inte bor långt norrut vill säga).

Då kan du utnyttja SkyView Lite-appen som visar var stjärnbilderna borde synas om det var mörkt. Den visas ovanpå bilden som kameran tar från verkliga himlen i så kallad förstärkt verklighet.

Appen hittar du här: https://blog.edu.turku.fi/iktpedagogik/2020/07/02/skyview-lite/