Boktips: Soltrappan

Boken visar vägen bland växter och djur i skogen och på ängen, i parkens damm eller i rabatten mitt inne i storstan.

Förutom spännande fakta om naturens märkvärdigheter tittar ni närmare på hur växter och djur ser ut och är uppbyggda, från de allra minsta krypen till de stora rovdjuren. Med enkla biologiska undersökningar och med tydliga modeller konstruerar ni egna näringskedjor och förstår hur solens energi är drivkraften för allt som lever.

Soltrappan ger dig den vägledning som behövs för att utforska den närmaste omgivningen tillsammans med yngre barn och få deras möten med naturen att bli både lustfyllda och spännande.

Länk: Soltrappan

Build a Bridge!

Let the children try to build a bridge. Determine a distance, say between two pulpets and then see which constructions they can come up with to create a firm bridge.
Broritning
Materials can be:
• Toothpicks and soaked peas (carefulwith the peas, they can crack easily)
• Straw. Tape them together, or use pins.
• Paper & tape.
• Glass sticks and glue.

Please let the children do a plan first on paper hard thoughts go, or you can always try and see what ideas work and which ones do not.

Document the children’s thoughts before they begin to build, and evaluate afterwards to see how their thoughts have changed.

Bygg en bro!

BroritningLåt barnen pröva på att bygga en bro. Bestäm ett avstånd, låt säga mellan två pulpeter och se sen vilka konstruktioner de kan komma på för att skapa en hållbar bro.

Material kan exempelvis vara:

 • Tandpetare och blötlagda ärter (förskitigt med ärtorna, de kan spricka lätt)
 • Sugrör. Tejpa ihop dem, eller använd knappnålar.
 • Papper & tejp.
 • Glasspinnar och lim.

Låt gärna barnen göra en plan först på papper hurde tanker gå till väga, eller sen kan man ju alltid pröva på och se vilka idéer som fungerar och vilka som inte gör det.

Dokumentera barnens funderingar innan de börjar bygga, och utvärdera efteråt för att se hur deras tankar har förändrats.

Positive attitude toward math predicts math achievement in kids

A positive attitude toward math boosts the brain’s memory center and predicts math performance independent of factors such as a child’s IQ, a Stanford study has found.

<img src=’//med.stanford.edu/news/all-news/2018/01/positive-attitude-toward-math-predicts-math-achievement-in-kids/_jcr_content/main/image.img.620.high.jpg’ alt=’Happy young girl doing math on a chalkboard’>Happy young girl doing math on a chalkboard

A new Stanford study found that kids with a positive attitude toward math performed better in the subject.
For the first time, scientists have identified the brain pathway that links a positive attitude toward math to achievement in the subject.

In a study of elementary school students, researchers at the Stanford University School of Medicine found that having a positive attitude about math was connected to better function of the hippocampus, an important memory center in the brain, during performance of arithmetic problems.

The findings were published online Jan. 24 in Psychological Science.

Educators have long observed higher math scores in children who show more interest in math and perceive themselves as being better at it. But it has not been clear if this attitude simply reflects other capacities, such as higher intelligence.

The new study found that, even once IQ and other confounding factors were accounted for, a positive attitude toward math still predicted which students had stronger math performance.

Read more here

Barn med positiva attityder är bättre i matematik

Forskare vid Stanford University School of Medicine avslutade nyligen en studie av 240 grundskolestudenter som fann att ha en positiv attityd om matematik faktiskt korrelerade till bättre betyg i ämnet.

Men det är mer komplicerat än kraften i positivt tänkande. Det visar sig att en bra attityd till matematik var kopplad till förbättrad funktion hos hippocampus – ett viktigt minnescenter i hjärnan – under utförandet av aritmetiska problem.

”Attityd är verkligen viktig”, säger Lang Chen, Ph.D., studiens huvudförfattare och en postdoktor i psykiatri och beteendevetenskap. ”Baserat på våra uppgifter är det unika bidraget från positiv inställning till matematikprestanda lika stor som bidraget från IQ.”

Forskarna blev förvånade över att hitta elevernas förbättrade matematiska prestanda på grund av det förbättrade minnet och effektivare engagemang i hjärnans problemlösningsförmåga som kom med en positiv attityd.

Men det finns mer på historien än att bara se från den positiva sidan. ”En positiv attityd öppnar dörren för att barn ska göra det bra, men garanterar inte att de vill det beror också på andra faktorer, säger Chen.

Så ungarna behöver inte bara tro att de kan göra bra i matte-de måste göra arbetet att studera också!

Den nya forskningen kan påverka hur lärare närmar sig kämpande eleverna framåt.

”Vi fokuserar vanligtvis på kompetensinlärning inom enskilda akademiska områden, men vårt nya arbete tyder på att titta på barns övertygelser i ett ämne och deras självupplevda förmågor kan ge en annan väg till att maximera lärandet”, säger studiens ledande författare, Vinod Menon, Ph.D., professor i psykiatri och beteendevetenskap.

Hela undersökningen publicerades i januari-numret av tidskriften Psychological Science. (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797617735528)

Bonga detaljerna

Vädret börjar bli varamare. Solen skinner. Skönt att komma ut. Varför inte ta er ut med en kamera och se vad man hittar?

KameraUppgiften har jag lånat från Åbo stad kulturmotionsprogram, det finns en länk i dokumentet om du vill hämta deras karta som underlag. Men den här uppgiften fungerar lika väl utan karta, eller utanför Åbo för den delen också.

Länk: Bonga detaljerna

The 4 C:s

This is not just a truth for STEM, but it’s generally good practice.

The 4 C:s are good foundation for learning:

 • Communication
 • Critical thinking
 • Collaboration
 • Creativity

Next time you plan for an experiment leave keep this in mind. Leave room for communication and ideas from the children, spend some time thinking on the result, let them have working together, not just watching, and leave room for their creative approaches!

4 K:n

Det här är inget specifikt för just naturvetenskap och teknikområdet men gäller generellt.

4 viktiga ord, eller ”De 4 K:na” för bra undervisning är:

 • Kommunikation
 • Kritiskt tänkande
 • Kollaboration (eller samarbete)
 • Kreativitet

Ha det här I bakhuvudet när du planerar nästa experiment; kommunicera med barnen kring upplägget, fundera kring resultatet vad det kan bero på, låt dem samarbeta och ge utrymme för barnens kreativitet.

På det här viset blir det inte bara roligt utan gynnar även inlärningen.