See, think, wonder

A THINKING ROUTINE FROM PROJECT ZERO, HARVARD GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

Purpose: What kind of thinking does this routine encourage?

This routine encourages students to make careful observations and thoughtful interpretations. It helps stimulate curiosity and sets the stage for inquiry.

Application: When and where can I use it?

Use this routine when you want students to think carefully about why something looks the way it does or is the way it is. Use the routine with a relevant object (such as an artwork, image, artifact, chart, video, etc.) at the beginning of a new unit to motivate student interest, or try it with an object that connects to a topic during the unit of study. Consider using the routine with an interesting object near the end of a unit to encourage students to further apply their knowledge and ideas.

Launch: What are some tips for starting and using this routine?

Once you present the object to your students, give them time to observe it. It may be useful to explain that they are first going to describe exactly what they see, not what they think they see. In the second step when students describe what they think about what they’re seeing, you could ask them follow-up questions like, “What else is going on here?” or “What do you see that makes you say that?” These questions help move students away from giving unsupported opinions encouraging them instead to use evidence to explain their thoughts. In the third step, help students articulate what they are wondering by asking them what questions remain for them.

The routine generally works well in a group discussion. You may want to document the students’ responses and post them in a place where all students can see them to encourage future consideration. When doing this as a group, you may want to ask students to try the routine quietly on their own first (perhaps documenting their own thinking in writing) before discussing in a group.

Poster with the three questions: See think wonder (PDF, 280 kb)

This thinking routine was developed as part of the Visible Thinking
project at Project Zero, Harvard Graduate School of Education.
Explore more Thinking Routines at pz.harvard.edu/thinking-routines

Logo for Project Zero

 

Se, tänka, undra

En tankerutin från Project 0, Harvard Graduate School of Education

En rutin för att utforska konstverk och andra intressanta saker

  • Vad ser du?
  • Vad tänker du om det?/Vad tror du händer?
  • Vad får det dig att fundera på?

Syfte: Vilken typ av tänkande uppmuntrar denna rutin?

Denna rutin uppmuntrar eleverna att göra noggranna observationer och tankeväckande tolkningar. Det hjälper stimulera nyfikenhet och sätter scenen för utredning.

Tillämpning: När och var kan jag använda den?

Använd den här rutinen när du vill att eleverna ska fundera noga över varför något ser ut som det ser ut eller är som det är. Använd rutinen i början av en ny helhet för att motivera elevernas intresse eller prova det med ett objekt som ansluter till ett ämne under studiehelheten. Överväg att använda rutinen med ett intressant objekt nära slutet av en helhet för att uppmuntra eleverna att vidare tillämpa sina kunskaper och idéer.

Lansering: Några tips för att komma igång

Be eleverna göra observationer om ett objekt – det kan vara ett konstverk, en bild, en artefakt eller ett ämne – och följa upp vad de tror kan pågå eller vad de tror att dessa observationer kan vara. Uppmuntra studenter att grunda sin tolkning med argument. Be eleverna tänka på vad detta får dem att undra om objektet eller ämnet.

Rutinen fungerar bäst när en student svarar genom att använda de tre frågorna tillsammans, dvs. ”Jag förstår …, jag tror …, jag undrar över …” Du kan dock upptäcka att studenter börjar använda en del i taget, och det du måste stödja varje svar med en uppföljningsfråga för nästa del. Rutinen fungerar bra i gruppdiskussioner men i vissa fall kanske du vill be eleverna att prova rutinen individuellt på papper eller i huvudet innan de delar med hela gruppen. Studenternas svar på rutinen kan skrivas ner och dokumenteras så att ett klassdiagram över observationer, tolkningar och undringar listas för alla att se och återvända till under studietiden.

Affisch med de tre frågorna: Se tänka undra (PDF, 629 kB)

Tankemodellen är hämtad från Harvard Graduate School of Education,
Project Zero

Logo för Project Zero.