Fåglar – Mmm mums!

Tips från www.hospedagogen.com

Det här behöver du:

 • Fåglar
 • Papptallrik, alt papper och penna för att rita en tallrik
 • Lärplatta (ej nödvändig) eller flora

Mål

Barnen får träna presentera och argumentera för sin sak. Ta reda på vilka bär, frukt och frön som finns i ett närområde.

Förberedelser

Dela upp barnen om tre eller fyra.

Hur gör du?

 1. Rita upp en tallrik eller använd en färdig tallrik.
 2. Fyll den med fåglarnas favoriträtt.
  Barnen får 15 minuter på sig att leta upp bär, frön, frukt med mera i skogen. Ta med de upphittade fynden till sin tallrik och lägg upp vad gruppen har hittat.
 3. Ge rätten ett namn och argumentera varför fåglarna gillar just den rätten.

Bonus är om barnen också kan ta reda på vad de har framför sig på tallriken. Här kan det vara bra att ha en lärplatta, eller en flora med, där barnen kan ta reda på vilka växter de har hittat.

Fortsättning

I klassrummet kan barnen sedan klistra fast maträtten på tallriken och beskriva sin maträtt samt varför den är fåglarnas absoluta favorit.

Bygg en pappersraket

Material

 • Två pappersbitar
 • En sax
 • Blyertspenna.
 • Sugrör
 • Linjal
 • Ett fritt utrymme där du kan skjuta upp dina ”raketer”, t.ex. ett stort rum, en hall eller ett vindstilla område utomhus.
 • Måttband (valfritt)

Förfarande

 1. Skär ett papper i fyra mindre rektanglar genom att dela det på mitten på längden och bredden. På så sätt kan du göra fyra raketer.
 2. Linda en av pappersrektanglarna runt en blyertspenna så att den bildar en cylinder, med papperets långa kant längs med blyertspennans längd.
 3. Tejpa ihop cylindern så att den inte rullar upp sig (men tejpa inte fast den på pennan).
 4. Skjut av cylindern från pennan. Kläm ihop den ena änden av cylindern och förslut den med tejp. (Detta är den ”främre” änden av din raket.) Låt den andra änden vara öppen. Detta kommer att bli din första raket, utan fenor.
 5. Med gott om utrymme framför dig – och utan hinder, till exempel möbler eller människor – gör dig redo att skjuta upp din första raket! Skjut den över ett sugrör. Rikta sugröret framåt och blås sedan in i det så hårt du kan. Titta på din raket när den flyger.
 6. Hur långt går den? Flyger den rakt eller tumlar den i luften?
 7. Starta din raket några gånger till för att se om den flyger på samma sätt. Om du vill registrera raketens flygavstånd, se till att starta den från samma plats varje gång och mät till landningsplatsen med ett måttband.
 8. Gör ytterligare en pappersraket enligt de föregående stegen. Kom ihåg att klämma ihop den ena änden och tejpa ihop den.
  Bild på pappersraket.
 9. Till den här raketen ska du dock göra fenor. Klipp ut två rätvinkliga trianglar (med en 90-graders vinkel i den ena hörnan) från den andra pappersbiten. Trianglarnas långsidor ska vara ungefär åtta centimeter långa. Du viker varje triangel för att göra två fenor, så att du får fyra fenor totalt.
 10. Rita en linje som delar den ena triangeln på mitten (från 90-gradershörnet till mitten av triangelns långsida).
 11. Rita två linjer parallellt med den första linjen (en på varje sida), ungefär fem millimeter från den.
 12. Vik nu triangeln uppåt längs dessa två linjer. Resultatet ska bli två trianglar som sticker upp i luften (fenorna), med en platt del som förbinder dem emellan.
 13. Tejpa fast den platta delen på sidan av din cylinder, mot den öppna änden (basen, eller botten, på din raket).
 14. Upprepa dessa steg för den andra triangeln, och tejpa fast den på din cylinder på motsatt sida av den första triangeln. Resultatet ska bli fyra fenor som bildar ett ”+” när du tittar på raketen från båda ändarna. Om det är nödvändigt, böj fenorna så att de har 90 graders avstånd till varandra.
 15. Skjut den nya raketen på sugröret och skjut upp den.
 16. Hur långt går den här raketen? Hur är dess flygning jämfört med din första fenlösa raket? Går den längre? Tumlar den eller flyger den rakt? Tror du att fenorna bidrar till att göra din raket mer stabil?
 17. Starta den några gånger till. Om du mäter flygsträckan för varje raket, använd ett måttband och anteckna hur långt den flög.

Vad hände?

Du borde ha sett att din fenlösa raket flög rakt till en början, men att den snabbt kom i en spiralrörelse och tappade kontrollen. Den kan ha tumlat genom luften och fladdrat till marken, nästan som ett löv som faller från ett träd. Detta beror på att raketen inte hade några fenor som höll den stabil. Om den började svänga bara en liten bit skulle den börja svänga ännu snabbare tills den helt förlorade kontrollen. Däremot borde din andra raket med fenor ha flugit rakt och färdats mycket längre som ett resultat av detta. Detta beror på att fenorna hjälper till att hålla raketen stabil, eller riktad i samma riktning. Om raketen vänder lite grann hjälper fenorna till att vända den tillbaka i den ursprungliga riktningen.

Djurmix

Designa ett mytiskt djur genom collage och illustrationer! Den här aktiviteten utvecklar kreativiteten när barnen kombinerar föremål på nya sätt. Den får även barnen att betrakta olika djurs olikheter.

Material

 • Blankt papper
 • Pennor, blyertspennor, markörer eller kritor (något att skriva och rita med).
 • Färgkopior av djurbilder från böcker, tidskrifter eller Internet.

Instruktioner

Barnen kan ta sig an aktiviteten Djurmix på två olika sätt:

 • genom att bygga ett collage eller
 • genom att använda sin fantasi.

För collagemetoden:

 • Använd bilder på djur från tidningar och klistra ihop framsidan av ett djur med baksidan av ett annat djur för att skapa ett nytt fantasidjur.
 • Beskriv djurets speciella egenskaper och varför de är häftiga eller viktiga för dess överlevnad.
 • Skapa ett namn för djuret.

För fantasimetoden:

1) Sammanställ en lista över djur. Skriv ner de mest spännande aspekterna av djuret på ett papper. Nedan finns exempel på djurens egenskaper och livsmiljöer.

Egenskaper och förmågor
(Vissa är verkliga, andra är påhittade)
Livsmiljöer
(Vissa verkliga, andra påhittade)
Tålig pansarliknande hud klippiga havsstränder.
Utdragbara tår Polaris
Vassa tänder Redwood skog
Oförstörbart skal Stormmoln
Blixtsnabb färgförändring Ökenkaktusblomma
Fötter med sugkoppar Regnskogsmarken

2) Bestäm var deras djur ska bo, vad det ska äta och hur det ska förflytta sig. Dessa beslut kan bidra till att informera om varelsens egenskaper. Om djuret till exempel lever i Arktis kan det behöva en mycket tjock päls för att hålla sig varm. (Fantasvarelsen behöver inte vara realistisk.)

3) Rita en bild av det fantasi djuret med några av de intressanta egenskaperna i dess livsmiljö.

4) Beskriv djurets speciella egenskaper och varför de är coola eller viktiga för dess överlevnad.

5) Skapa ett namn för djuret.

Ytterligare tips

Prova de här tilläggsaktiviteterna:

 • Hitta på en myt eller en fabel som berättar om ditt djur.
 • Föreställ dig hur ditt djurs liv ser ut. Vilka äventyr kan det ha när det befinner sig i sin naturliga miljö? Vem eller vad äter det? Vem äter ditt djur? Var sover det? Hur leker det? Lever den ensam eller i grupp?
 • Förvandla fantasidjuret till en tredimensionell skulptur med hjälp av klossar, papier-maché, lim och tyg.

Copyright © 2020 Bay Area Discovery Museum Inc. All rights reserved.

Kodade mors dags kort

 • Gör en kodtabell där varje bokstav har en kod (låt barnen hjälpa till att komma på). Gör enkla saker som går att rita. Se till att de skiljer sig tydligt åt.
  Kan se ut som (inte hela alfabetet i mitt exempel):
  Kodtabell
 • Översätt meddelandet. Så A blir Hjärta., D blir Notsymbol. och så vidare
 • Skriv meddelandet på kortet och skicka med en avkodningstabell så det går att tyda budskapet.

Kortet kan komma att se ut som:

Kodat morsdagskort.

Ballongexperiment

För experimentet behövs:

 • bikarbonat
 • matättika
 • en tesked
 • för mätning av vätska: en spruta eller deciliter mått
 • en genomskinlig burk eller ett dricksglas
 • en tom ballong
 • en tom flaska (0,5 l)
 • en tratt (du kan även göra en tratt av t.ex. bakplåtspapper)

Instruktioner

 • Först ska ni observera reaktionen av bikarbonatet blandat med ättikan.
  Lägg två teskedar bikarbonat i burken. Mät sedan upp 10 ml ättika i sprutan. Spruta ättikan över bikarbonatet och observera: Vad ser du? Vad hör du? Hur skulle du beskriva dina iakttagelser?
 • Till följande ska ni mäta upp 30 ml ättika i flaskan. Lägg sedan fem teskedar bikarbonat in i ballongen. Trä sedan ballongens öppning över flasköppningen. Håll upp ballongen så att bikarbonatet rinner ner i flaskan. Vilka observationer kan du göra?
 • Fundera tillsammans varför ballongen växer. Hur kunde man få ballongen ännu större?
 • Fotografera och filma tillsammans med barnet olika faser av experimentet. Fundera vilka delar av experimentet som är viktiga att presentera. Hur lönar det sig att presentera dem så att läsaren får en så klar bild som möjligt av vad som har gjorts?

Som stöd för den vuxna:

Uppmuntra barnet att beskriva sina iakttagelser i varje skede. Observationerna kan dokumenteras t.ex. genom att rita, spela in kommentarer, fotografera och filma.

Ballongen växer eftersom bikarbonatet och ättikan skapar en reaktion som bildar gas. Gasen som bildas är koldioxid.

Nedräkningskalender

Det kan vara kul att ha en nedräkning till sommaravslutningen eller vårfesten och se hur det kommer allt närmre. Eller till disco, till föräldramöte, eller vad man hittar på.

Ger lite matematisk övning i att räkna nedåt, sedan kan man på dagens lapp ha något annat man vill lyfta upp. Exemplet nedan har en rörelseutmaning per dag.

Från @mitt_digiloga_klassrum (Instagram)

Vill man göra det digital finns en gratis app ”Pixmas Countdown” där man kan göra kalendrar på egen hand med foto och text för varje dag. Man kan även välja vilken dag man ska ha öppning för, om man vill ha det måndag-fredag, eller bara en dag i veckan…

Hoppa som en groda

Hoppa och mät hur långt du hoppar på olika ytor med olika hoppmetoder.

Vad du behöver

 • Arbetsblad
 • Blyertspenna
 • Måttband eller annat mätverktyg
 • Kompanjon

Vad man ska göra

 1. Hitta en öppen yta för att göra din hoppning.
  (Använd ytor som gräs, grus och trä.)
 2. Gör en startlinje.
 3. Uppskatta hur långt du tror att du kan hoppa.
 4. Hoppa så långt du kan från startlinjen.
 5. Mät längden på det här hoppet och registrera det på arbetsbladet.
 6. Fortsätt att hoppa, men använd olika hoppstilar (stående, från huk och på en fot) på de olika ytorna.
 7. Mät längden på varje hopp med olika hoppstilar och post i arbetsbladet.

Vad ska man fråga

 • Hur långt tror du att du kan hoppa?
 • Vilken hoppstil tror du fungerar bäst? Varför?
 • Hur jämfördes dina uppskattningar med dina faktiska resultat?

Vad händer härnäst?

 • Prova den här aktiviteten med någon som är längre eller kortare än du. Hur tror du att dina resultat kommer att jämföras med deras?

Arbetsbladet hittar du här: Hoppa som en groda (PDF,  211kB)

Tack till Children’s Museum Houston för idén.

Designa en labyrint

Designa en labyrint

Syfte:
Att designa ett eget spel kräver mycket kreativ problemlösning för att det ska fungera och är ett roligt sätt att använda vardagliga material för att skapa något originellt. Barnen kommer att utforma en labyrint på ett bord med hjälp av material från hushållets återvinningsbehållare. Labyrinten kommer att vara en grund för en pingpongbollsrace. Pingpongbollarnas rörelse kommer att drivas av luft som blåses genom sugrör.

Kom igång:

Material som behövs:

 • Sugrör (tillräckligt många för att varje deltagare ska få ett).
 • Två pingisbollar
 • Ett stort underlag som labyrinten kan byggas på (t.ex. en stor platt bit kartong eller skumgummi).
 • Material som kan återanvändas, t.ex. kaffehylsor, kartong, flingpaket eller pappersrör.
 • Tejp med pappersunderlag, t.ex. maskeringstejp eller målartejp.
 • Sax eller matt-kniv.
 • Valfritt: aluminiumfolie eller piprensare.

Spelare: kan göras individuellt, med en partner eller med ett litet team Tid som behövs: 15+ minuter.

Instruktioner:

 1. Det är dags att börja planera labyrinten. Kommer du att skissa upp den i förväg eller dyka in direkt och börja lägga till material till din bas? Det är upp till dig och ditt designteam.
  • Se till att du väljer en start och ett mål. Start och mål måste finnas på basen av din labyrint.
  • Använd så många olika material som möjligt för att skapa så många vändningar, kurvor och hinder som möjligt i din pingpongbollslabyrint.
  • Se till att göra dina vägar tillräckligt breda för att en pingpongboll ska kunna ta sig igenom.
  • Det finns ingen höjdgräns för banorna i din labyrint.
 2. Testa labyrinten. Skjut din boll framåt genom att blåsa luft genom ett sugrör för att få bollen att röra sig.
 3. Blås din boll från början till slut.
 4. Ta tid på dig själv eller en annan när ni tävlar mot klockan för att flytta din boll från start till mål.

Väderpinne

 1. Klipp ut en kartongbit på exempelvis 15 x 60 cm.
 2. Klipp fyra bitar på 15 x 15 cm av olika mönstrade papper och limma fast dessa fyra bitar på den större kartongbiten.
 3. Gör en bild av solen, en bild av ett moln, en bild av en regndroppe och en bild av en snöflinga.
 4. Limma fast dessa fyra bilder på fyra olika bitar mönstrat papper.
 5. Klipp ut en pil ur vit kartong och limma fast den på klädnypan.
 6. Sätt en pil för att visa hur vädret är utomhus.