Väderstenar

Väderstenar

  • Klipp moln, sol och regndroppar från filt-tyg.
  • Limma dem på en tygpåse med textillim.
  • Måla olika vädersymboler på stenar och lägg dem i påsen.
  • Låt barnen plocka en sten från påsen och komma med en berättelse från bilden på stenen; om exempelvis en solig dag eller ett snöfall. Hur är vädret? Vad sätts på? Finns det några djur ute?

Tack lekolar.fi för tipset.

Common Sense Education

Common Sense EducationCommon Sense Education har många färdiga listor med appar och siter med information inom många olika delar av matematik och naturvetenskap. Går att söka på ålder, ämne, mm. Förstås är mesta av resurserna på engelska, med det finns med appar som finns tillgängliga på svenska. Några av dem kommer att komma upp inom kort på min andra blog: IKT-pedagogik.

Try Geocaching

Join the world’s largest treasure hunt. It takes you places you never knew existed!

There are millions of smart containers called geocaches hidden in almost every country on earth, just waiting to be found. There are probably some close to you right now.

If you want to try, you can try either Geocaching, a slightly simpler app in the free version or Cachly, a slightly more advanced app for some euros.

Maps

Ipad has a good map app already installed.

Interesting ”to play with” is that you can get the app to ”fly over” a city and show how it looks. However, this only applies to larger cities.

If the children have been travelling, it can be fun to see where it is and how it looks.

Keep in mind that the time to go there says more than the distance in kilometers for the children.

Kartor

Ipad har en bra kart-app redan installerad.

Intressant ”att leka med” är att man kan få appen att ”flyga över” en stad och visa hur det ser ut. Det gäller dock bara större städer.

Om barnen har varit och rest kan det vara kul att se var det ligger och hur det ser ut.

Tänk på att tid att gå dit säger mer än avståndet i kilometer för barnen.