Moln i burk

Häll varmt vatten i en glasburk. Stäng locket och lägg en tallrik på locket på vilken du lägger snö eller is.
Se hur vattnet formar moln och hur molnet sakta rinner ner som regn.

Fundera på tillsammans med barnen hur det fungerar.
Var kommer molnen ifrån? Vart hamnar regnet? Varför regnar det nedåt? Och så vidare

Common Sense Education

Common Sense EducationCommon Sense Education har många färdiga listor med appar och siter med information inom många olika delar av matematik och naturvetenskap. Går att söka på ålder, ämne, mm. Förstås är mesta av resurserna på engelska, med det finns med appar som finns tillgängliga på svenska. Några av dem kommer att komma upp inom kort på min andra blog: IKT-pedagogik.

Try Geocaching

Join the world’s largest treasure hunt. It takes you places you never knew existed!

There are millions of smart containers called geocaches hidden in almost every country on earth, just waiting to be found. There are probably some close to you right now.

If you want to try, you can try either Geocaching, a slightly simpler app in the free version or Cachly, a slightly more advanced app for some euros.

Maps

Ipad has a good map app already installed.

Interesting ”to play with” is that you can get the app to ”fly over” a city and show how it looks. However, this only applies to larger cities.

If the children have been travelling, it can be fun to see where it is and how it looks.

Keep in mind that the time to go there says more than the distance in kilometers for the children.

Kartor

Ipad har en bra kart-app redan installerad.

Intressant ”att leka med” är att man kan få appen att ”flyga över” en stad och visa hur det ser ut. Det gäller dock bara större städer.

Om barnen har varit och rest kan det vara kul att se var det ligger och hur det ser ut.

Tänk på att tid att gå dit säger mer än avståndet i kilometer för barnen.

Pröva på Geocaching

Gå med i världens största skattjakt. Det tar dig platser du aldrig visste existerade!

Det finns miljontals smarta behållare som kallas geocacher dolda i nästan alla länder på jorden, bara väntar på att hittas. Det finns förmodligen även några nära dig just nu.

Vill du pröva på kan du pröva antingen Geocaching, lite enklare app i gratisvarianten, eller Cachly, en lite mer avancerad app för några enstaka euro.