Om mig

Björn Bergvall, digimentor.Jag jobbar sedan December 2018 som Digimentor vid Åbo stad. Lärare inom småbarnspedogiken har jag varit sedan länge, i såväl Sverige som Finland. Jag är dessutom utbildad till yrkeslärare inom datavetenskap, med matematik och fysik som sidoämnen.

Jag arbetar även med en annan blog ”IKT-pedaogogik” som vill göra ett försök att bena ut vad det finns för IKT resurser tillhanda för personer som jobbar på förskolaLänk till IKT pedagogik. eller dagis. IKT står för ”Informations- och Kommunikationsteknik”, här är det reducerat till appar och program som är anpassade för barn innan skolåldern. Jag letar även  idéer hur man kan integrera tekniken i pedagogiken så det inte blir något rent fristående att arbeta med teknik utan det går hand i hand med vad man redan gör på förskolan eller dagiset.

Ytterligare en blog jag driver är bloggen ”Småbarnssång” där jag samlat ihop sånger och rim passande för dagis och förskola.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.