Om mig

Björn Bergvall, digimentor.Jag jobbar sedan December 2018 som Digimentor vid Åbo stad. Lärare inom småbarnspedogiken har jag varit sedan länge, i såväl Sverige som Finland. Jag är dessutom utbildad till yrkeslärare inom datavetenskap, med matematik och fysik som sidoämnen.

Jag arbetar även med en annan blog ”IKT-pedaogogik” som vill göra ett försök att bena ut vad det finns för IKT resurser tillhanda för personer som jobbar på förskolaLänk till IKT pedagogik. eller dagis. IKT står för ”Informations- och Kommunikationsteknik”, här är det reducerat till appar och program som är anpassade för barn innan skolåldern. Jag letar även  idéer hur man kan integrera tekniken i pedagogiken så det inte blir något rent fristående att arbeta med teknik utan det går hand i hand med vad man redan gör på förskolan eller dagiset.

Ytterligare en blog jag driver är bloggen ”Småbarnssång” där jag samlat ihop sånger och rim passande för dagis och förskola.