Leta djur i naturen

Svenska Jägareförbundet har gjort en app ”Viltappen” som visar dig våra vanliga däggdjur och fåglars kännetecken, spår och läten.

Du får hjälp att förstå hur du ska känna igen respektive art och avtrycken de lämnar efter sig i naturen. Men Viltappen har också information om artens utbredning, föda, fortplantning och relation till människan.

Viltappen innehåller funktioner som visar dig våra vanliga djurs kännetecken, spår och läten.

Kartor

Ipad har en bra kart-app redan installerad.

Intressant ”att leka med” är att man kan få appen att ”flyga över” en stad och visa hur det ser ut. Det gäller dock bara större städer.

Om barnen har varit och rest kan det vara kul att se var det ligger och hur det ser ut.

Tänk på att tid att gå dit säger mer än avståndet i kilometer för barnen.

Pröva på Geocaching

Gå med i världens största skattjakt. Det tar dig platser du aldrig visste existerade!

Det finns miljontals smarta behållare som kallas geocacher dolda i nästan alla länder på jorden, bara väntar på att hittas. Det finns förmodligen även några nära dig just nu.

Vill du pröva på kan du pröva antingen Geocaching, lite enklare app i gratisvarianten, eller Cachly, en lite mer avancerad app för några enstaka euro.

Tips för ett undersökande arbetssätt

Denna idé är tagen från Ann-Catherine Henriksson kurs ”Jag utforskar min omgivning” vid Centret för Livslångt Lärande (CLL) i Åbo.

HanddockorFör att tydliggöra processen när man resonerar kring naturvetenskapliga fenomen kan man introducera fem mjukisdjur/handdockor med olika karaktärer:

  • 1 som funderar, grubblar, frågor
  • 1 har massa idéer/hypoteser
  • 1 praktiker – hur ska vi göra, vad behöver vi för saker för att genomföra det
  • 1 organisatör – hur ska det dokumenteras, ska vi berätta, rita, ta bilder..
  • 1 berättare – berätta vad vi kommit fram till