Se, tänka, undra

En tankerutin från Project 0, Harvard Graduate School of Education

En rutin för att utforska konstverk och andra intressanta saker

  • Vad ser du?
  • Vad tänker du om det?/Vad tror du händer?
  • Vad får det dig att fundera på?

Syfte: Vilken typ av tänkande uppmuntrar denna rutin?

Denna rutin uppmuntrar eleverna att göra noggranna observationer och tankeväckande tolkningar. Det hjälper stimulera nyfikenhet och sätter scenen för utredning.

Tillämpning: När och var kan jag använda den?

Använd den här rutinen när du vill att eleverna ska fundera noga över varför något ser ut som det ser ut eller är som det är. Använd rutinen i början av en ny helhet för att motivera elevernas intresse eller prova det med ett objekt som ansluter till ett ämne under studiehelheten. Överväg att använda rutinen med ett intressant objekt nära slutet av en helhet för att uppmuntra eleverna att vidare tillämpa sina kunskaper och idéer.

Lansering: Några tips för att komma igång

Be eleverna göra observationer om ett objekt – det kan vara ett konstverk, en bild, en artefakt eller ett ämne – och följa upp vad de tror kan pågå eller vad de tror att dessa observationer kan vara. Uppmuntra studenter att grunda sin tolkning med argument. Be eleverna tänka på vad detta får dem att undra om objektet eller ämnet.

Rutinen fungerar bäst när en student svarar genom att använda de tre frågorna tillsammans, dvs. ”Jag förstår …, jag tror …, jag undrar över …” Du kan dock upptäcka att studenter börjar använda en del i taget, och det du måste stödja varje svar med en uppföljningsfråga för nästa del. Rutinen fungerar bra i gruppdiskussioner men i vissa fall kanske du vill be eleverna att prova rutinen individuellt på papper eller i huvudet innan de delar med hela gruppen. Studenternas svar på rutinen kan skrivas ner och dokumenteras så att ett klassdiagram över observationer, tolkningar och undringar listas för alla att se och återvända till under studietiden.

Affisch med de tre frågorna: Se tänka undra (PDF, 629 kB)

Tankemodellen är hämtad från Harvard Graduate School of Education,
Project Zero

Logo för Project Zero.

Uttrycksformer för Naturvetenskap

Skolverket.seSvenska Skolverket har en bra artikel kring olika sätt att kommunicera kring och dokumentera naturvetenskapliga upplevelser.

Artikeln ger konkreta tips om hur man kan presentera vad man kommer fram till på olika sätt, exempelvis som fotobok (Book Creator fungerar bra till det), eller gör en blogg (pröva kanske AudioMemos för att skapa och SoundCloud för att lägga upp). Eller varför inte göra en reklamkampanj (använd kanske Pupet Pals för att göra små filmer, eller iMotion om du vill använda green-screen teknik). Eller kanske rentav en blog? (Går lätt att göra på Pedanet, eller WordPress)

Arbetandet med lärandet via en presentation fördjupar tänkandet kring vad de har lärt sig och förankrar det bättre i minnet, att man dessutom kan knyta in lite digital teknik gör det lite mer spännande och utvecklar deras förmågor på det digitala området.

Jag rekommenderar att du tar en titt på ”Uttrycksformer för upptäckare” på Skolverket sida.

 

Ett matematiskt blöjbyte

  • När det är dags att byta blöja, berätta för barnet antingen att blöjan ser tung ut eller referera till tiden, nu ska vi byta blöja för sen ska vi gå ut, sova osv.
  • Passa på att räkna allt som går att räkna, trappsteg på stegen eller tiden det tar att hissa upp skötbordet mekaniskt. Räkna strumpor, figurer på blöjan eller kanske på skötrummets mobil om en sådan finns.
  • Ange ordningstal, nu tar vi av första strumpan sedan den andra.
  • Benämn begrepp för läge eller rörelse i rummet, Lägg dig ner och så upp med rumpan. Jag lägger dina kläder här framför, bakom eller bredvid.
  • Prata om vad som hänt under dagen eller det som ska komma.
  • Hur känns blöjan tung eller lätt? Kissat mycket eller lite?
  • Ny blöja, var finns blöjorna? Benämn! Är där många blöjor? Få blöjor?

Fysik i app-format

Tinybop (https://tinybop.com/) är ett företag som har ett flertal appar på ett naturvetenskapligt tema. Jag hämtade just deras ”Simple Machines” där man kan pröva på grundläggande fysikaliska idéer som hävstänger, kilar och annat.

Det är inte alltid att man kan pröva allt rent fysiskt med fysiken, eller så kan det också ge idéer till saker att pröva…

Grundläggande material kring eld

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige har gjort ett material för i 4-7 års åldern; ”Ellie och Jonas lär sig om eld”. Materialet syftar till att ge barn grundläggande kunskaper om eld och brand. Det övergripande målet är att barnen ska ta sig ut snabbt och stanna ute om det brinner. De ska också lära sig att umgås med eld och att inte leka med den.

Materialet består av ett elevhäfte och en lärarmanual.

”Ellie och Jonas lär sig om eld”