Uttrycksformer för Naturvetenskap

Skolverket.seSvenska Skolverket har en bra artikel kring olika sätt att kommunicera kring och dokumentera naturvetenskapliga upplevelser.

Artikeln ger konkreta tips om hur man kan presentera vad man kommer fram till på olika sätt, exempelvis som fotobok (Book Creator fungerar bra till det), eller gör en blogg (pröva kanske AudioMemos för att skapa och SoundCloud för att lägga upp). Eller varför inte göra en reklamkampanj (använd kanske Pupet Pals för att göra små filmer, eller iMotion om du vill använda green-screen teknik). Eller kanske rentav en blog? (Går lätt att göra på Pedanet, eller WordPress)

Arbetandet med lärandet via en presentation fördjupar tänkandet kring vad de har lärt sig och förankrar det bättre i minnet, att man dessutom kan knyta in lite digital teknik gör det lite mer spännande och utvecklar deras förmågor på det digitala området.

Jag rekommenderar att du tar en titt på ”Uttrycksformer för upptäckare” på Skolverket sida.

 

Ett matematiskt blöjbyte

 • När det är dags att byta blöja, berätta för barnet antingen att blöjan ser tung ut eller referera till tiden, nu ska vi byta blöja för sen ska vi gå ut, sova osv.
 • Passa på att räkna allt som går att räkna, trappsteg på stegen eller tiden det tar att hissa upp skötbordet mekaniskt. Räkna strumpor, figurer på blöjan eller kanske på skötrummets mobil om en sådan finns.
 • Ange ordningstal, nu tar vi av första strumpan sedan den andra.
 • Benämn begrepp för läge eller rörelse i rummet, Lägg dig ner och så upp med rumpan. Jag lägger dina kläder här framför, bakom eller bredvid.
 • Prata om vad som hänt under dagen eller det som ska komma.
 • Hur känns blöjan tung eller lätt? Kissat mycket eller lite?
 • Ny blöja, var finns blöjorna? Benämn! Är där många blöjor? Få blöjor?

Fysik i app-format

Tinybop (https://tinybop.com/) är ett företag som har ett flertal appar på ett naturvetenskapligt tema. Jag hämtade just deras ”Simple Machines” där man kan pröva på grundläggande fysikaliska idéer som hävstänger, kilar och annat.

Det är inte alltid att man kan pröva allt rent fysiskt med fysiken, eller så kan det också ge idéer till saker att pröva…

Boktips: Soltrappan

Boken visar vägen bland växter och djur i skogen och på ängen, i parkens damm eller i rabatten mitt inne i storstan.

Förutom spännande fakta om naturens märkvärdigheter tittar ni närmare på hur växter och djur ser ut och är uppbyggda, från de allra minsta krypen till de stora rovdjuren. Med enkla biologiska undersökningar och med tydliga modeller konstruerar ni egna näringskedjor och förstår hur solens energi är drivkraften för allt som lever.

Soltrappan ger dig den vägledning som behövs för att utforska den närmaste omgivningen tillsammans med yngre barn och få deras möten med naturen att bli både lustfyllda och spännande.

Länk: Soltrappan

Barn med positiva attityder är bättre i matematik

Forskare vid Stanford University School of Medicine avslutade nyligen en studie av 240 grundskolestudenter som fann att ha en positiv attityd om matematik faktiskt korrelerade till bättre betyg i ämnet.

Men det är mer komplicerat än kraften i positivt tänkande. Det visar sig att en bra attityd till matematik var kopplad till förbättrad funktion hos hippocampus – ett viktigt minnescenter i hjärnan – under utförandet av aritmetiska problem.

”Attityd är verkligen viktig”, säger Lang Chen, Ph.D., studiens huvudförfattare och en postdoktor i psykiatri och beteendevetenskap. ”Baserat på våra uppgifter är det unika bidraget från positiv inställning till matematikprestanda lika stor som bidraget från IQ.”

Forskarna blev förvånade över att hitta elevernas förbättrade matematiska prestanda på grund av det förbättrade minnet och effektivare engagemang i hjärnans problemlösningsförmåga som kom med en positiv attityd.

Men det finns mer på historien än att bara se från den positiva sidan. ”En positiv attityd öppnar dörren för att barn ska göra det bra, men garanterar inte att de vill det beror också på andra faktorer, säger Chen.

Så ungarna behöver inte bara tro att de kan göra bra i matte-de måste göra arbetet att studera också!

Den nya forskningen kan påverka hur lärare närmar sig kämpande eleverna framåt.

”Vi fokuserar vanligtvis på kompetensinlärning inom enskilda akademiska områden, men vårt nya arbete tyder på att titta på barns övertygelser i ett ämne och deras självupplevda förmågor kan ge en annan väg till att maximera lärandet”, säger studiens ledande författare, Vinod Menon, Ph.D., professor i psykiatri och beteendevetenskap.

Hela undersökningen publicerades i januari-numret av tidskriften Psychological Science. (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797617735528)

4 K:n

Det här är inget specifikt för just naturvetenskap och teknikområdet men gäller generellt.

4 viktiga ord, eller ”De 4 K:na” för bra undervisning är:

 • Kommunikation
 • Kritiskt tänkande
 • Kollaboration (eller samarbete)
 • Kreativitet

Ha det här I bakhuvudet när du planerar nästa experiment; kommunicera med barnen kring upplägget, fundera kring resultatet vad det kan bero på, låt dem samarbeta och ge utrymme för barnens kreativitet.

På det här viset blir det inte bara roligt utan gynnar även inlärningen.