Fånga

Målsättning: Känna igen visuella talmönster; jämföra siffror för att bestämma det större värdet och associera nummernamn, kvantiteter och skriftliga siffror.

Material: Kort med olika sätt att representerar nummer, så som siffror, prickar, tärningssidor, former osv.

Antal spelare: 2

Instruktioner:

 1. Dela upp korten jämnt och lägg dem med baksidan uppåt i en hög framför dem.
 2. Spelet spelas i omgångar. I varje omgång:
  • Vänd kortet och säg talet på kortet.
  • Spelarna jämför talen för att se vem som har högsta värdet.
  • Spelaren med högsta värdet ”fångar” den andres kort och lägger den på en skräphög.
 3. När alla kort är spelade räknar spelarna sina kort i skräphögen. Detta steg kan hoppas över om man vill undvika tävlingssituationen.

Variant:

 • Spelarna jämför kort och spelar med lägst värde vinner omgången.
 • Spela additions-fånga med två kort och den som har högst summa vinner omgången.

Bosse the Farmer

This exercise is a laboratory method of training how the numbers are built up, in this case number 5. Distribute one fence and five animals to each pair of children. Then have the children to think about how many different ways the animals can graze in Bosse the farmers’ two pastures.
If you want to extend the exercise you can have more pastures than two for the animals to graze in and have even more animals than five that are out grazing.

Material: Animals, fences (fences no need, two books can act as two different pastures)

Thank you Nina for the idea from the blog Räkna med mig.

Bonden Bosse

Denna övning är ett laborativt sätt att träna talens uppbyggnad, i detta fall talet 5. Dela ut ett staket och fem djur till varje elevpar. Låt sedan eleverna fundera ut på hur många olika sätt djuren kan beta i bonden Bosses två hagar.
Om man vill utvidga övningen kan man ha flera hagar än två för djuren att beta i samt ha ännu fler djur än fem som är ute och betar.
Material: Djur, staket (staketen inget måste, två böcker kan fungera som två olika beteshagar)
Tack Nina för idén från bloggen Räkna med mig.

Gömma stenen – med ledtrådar

Stimulera och utmana barnen i sin matematiska utveckling. Arbeta med det matematiska området lokalisera, genom att barnen möter olika begrepp och utmanas i att formulera och lyssna på skilda begrepp som anger läge.

Tillvägagångssätt:

 • Gömmaren av stenen går iväg och hittar ett bra gömställe för stenen. När stenen är gömd går gömmaren till de övriga deltagarna och ger dem en ledtråd, till exempel att stenen ligger under något högt bredvid något brunt.
 • Deltagarna måste nu iaktta omgivningen och försöka hitta stenen.
 • Behövs fler ledtrådar samlas alla deltagare igen och gömmaren får ge fler beskrivningar, till exempel att stenen ligger under något högt som är brunt och grönt, bredvid något långt och brunt, framför något smalt och grönt.
 • Deltagarna fortsätter att leta. När stenen är hittad får den deltagare som hittade stenen gömma den.

Som vuxen är det viktigt att stötta både gömmaren och letarna med att formulera och tolka de begrepp som används.

How long is an apple peel?

The purpose of this activity is to challenge the children in an problem-solving task where there are several different alternatives while also being able to work together, talk and cut with scissors or tear with their fingers. There is also a lot of mathematics, as well as conceptual ability.

How to Do It:

Get an apple and ask: How long is an apple peel?

 • Document the children’s hypotheses, which can be anything from minute to one meter. Some children draw their answer and others show with their hands.
 • Bring out a potato peeler and ask first if they know what it’s called and what you can use it for.
 • Carefully peel the apple around, making the apple peel much longer than the children first think.
 • Measure together how long the apple peel became but first ask what tools we should use to measure it. Relatively soon the children discover that the ruler is difficult to use so it often takes to hands, the cords and after a while we retrieve the tape measure.
 • Get scissors and A4 paper and challenge the children with the question of whether they think they can cut the paper longer than the apple peel.
 • Have the children try different solutions

Hur långt är ett äppelskal?

Syftet med denna aktivitet är att utmana barnen i en spännande problemlösningsuppgift där det flera olika möjligheter samtidigt som de även får träna samarbete, samtala och klippa med sax eller riva med fingrarna. Mycket matematik blir det också, samt begreppslig förmåga.

Tillvägagångssätt:

Ta fram ett äpple och fråga: Hur långt är ett äppelskal? 

 • Dokumentera barnens hypoteser vilket kan vara allt ifrån ”pyttelitet” till en meter. Några barn ritar sitt svar och andra visar med händerna.
 • Ta fram en potatisskalare och frågar först om de vet vad den heter och vad man kan använda den till. Skala äpplet försiktigt runt, runt vilket gör att äppelskalet blir mycket längre än vad barnen först tror.
 • Mät tillsammans hur långt äppelskalet blev men fråga först vilka redskap vi ska använda för att kunna mäta det. Relativt snart upptäcker barnen att linjalen är svår att använda så det tar ofta till händer, snören och efter ett tag hämtar vi måttbandet.
 • Ta fram saxar och A4-papper och utmana barnen med frågan om de tror att de kan klippa pappret längre än äppelskalet.
 • Låt barnen pröva olika lösningar

Ett matematiskt blöjbyte

 • När det är dags att byta blöja, berätta för barnet antingen att blöjan ser tung ut eller referera till tiden, nu ska vi byta blöja för sen ska vi gå ut, sova osv.
 • Passa på att räkna allt som går att räkna, trappsteg på stegen eller tiden det tar att hissa upp skötbordet mekaniskt. Räkna strumpor, figurer på blöjan eller kanske på skötrummets mobil om en sådan finns.
 • Ange ordningstal, nu tar vi av första strumpan sedan den andra.
 • Benämn begrepp för läge eller rörelse i rummet, Lägg dig ner och så upp med rumpan. Jag lägger dina kläder här framför, bakom eller bredvid.
 • Prata om vad som hänt under dagen eller det som ska komma.
 • Hur känns blöjan tung eller lätt? Kissat mycket eller lite?
 • Ny blöja, var finns blöjorna? Benämn! Är där många blöjor? Få blöjor?

Geometri SPUNK

Den här uppgiften tränar att benämna geometriska former.

Den här övningen fungerar lika bra inomhus som utomhus.

 1. 1. Placera alla geometrilappar i mitten av ringen på en duk (en av varje).
 2. Ett barn går åt sidan och under tiden väljer de övriga barnen i smyg vilken geometrisk figur som är SPUNK.
 3. När gruppen är klar kommer barnet tillbaka.
 4. Barnet pekar med en käpp/pinne i tur och ordning på de olika figurerna i mitten. Hela klassen säger högt vad det är för figur, men då barnet pekar på den figur som är vald till SPUNK säger alla SPUNK.
 5. Då SPUNKEN är hittad byter man vem som får gå åt sidan.

Uppgiften är hittad från bloggen ”Räkna med mig