Djurstatistik

Varje elev väljer ut ett djur och söker information om det för att sammanställa ett djurkort:

Vilket djur?
Höjd:  
Massa:  
Svanslängd:  
Livslängd:  
Snabbhet:  
Färg:  
Bevarandestatus:  

 

Undersök tillsammans djurens olika egenskaper genom att ställa er i ett led eller i en kö i storleksordning enligt en viss egenskap.

Undersökningsfrågor

  • Höjd: Vilket av djuren är högst? Eller lägst?
  • Livslängd: Vilket av djuren kan leva längst? Vilket är det mittersta värdet bland livslängderna (s.k. median)?
  • Snabbhet: Vilket av djuren är snabbast? Eller långsammast? Vilken hastighet är vanligast bland djuren (s.k. typvärde)?
  • Bevarandestatus: Vilken är den vanligaste bevarandestatusen?

Extra

Gör ytterligare undersökningar utifrån frekvenser:
Kategorisera djuren enligt livslängd i kategorierna 1–5 år, 6–10 år, 11–15 år osv.
Undersök frekvenserna i de olika kategorierna.

Förslag

  1. Ta fram lappar i olika färger som ni skriver de centrala begreppen på, till exempel median, typvärde, minsta värde och största värde. Dela ut lapparna vid de olika undersökningsfrågorna till rätt personer för att tydliggöra det rätta svaret.
  2. Ni kan också ta bilder av de olika leden ni skapar, så att exemplen kan undersökas visuellt också efteråt.

 

Idé från Lumatikkas material.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *