How to Shoot Frozen Soap Bubbles

Issåpbubbla

The only thing needed is a bowl of soap water, a straw and a little patience. Then you can blow beautiful frozen soap bubbles that give unique pictures.

 

Perfect frozen bubbles with secret ingredients
You can either use the ready mixture in the soap bubble containers that you buy in the toy store, or you can make your own blend based on the following recipe:
 • 35 ml detergent
 • 35 ml of glycerin
 • 2 ml of sugar
 • 200 ml hot water
Glycerin makes the bubbles thicker, and the sugar causes the surface to get the beautiful crystals. Then  to the problem of how to freeze the bubbles so that they can later be photographed.

For best results, the temperature should preferably be below or below 6 degrees Celsius. It is possible to freeze bubbles even in milder weather, but it is more difficult and takes longer.

It is also best to perform the experiment when it is windless so that the bubbles do not burst or blow away before they land and can freeze.

How to Shoot the Bubbles:

 1. Select a location where it falls in a lot of light and there is a nice background. It may be good to have a cold surface, eg. a snow or ice-covered garden table that you can blow in the bubbles from up close. Otherwise you risk freezing in the air and bursting when they land.
 2. Set the camera so that the focus point is approximately where the bubble will land. Put the camera on a tripod so you have your hands free to blow bubbles.
 3. Dip the straw in the soap mixture and blow a bubble. Blow gently and avoid making the bubble too large. Once the soap bubble has landed, you can adjust the camera’s focus as needed to get the details in focus.
 4. Shoot! Once you have learned to freeze your bubbles, you can try to make a timelapse video. You could use, among others Lapse It eller Osnap!

Experiment with Water

The clowns at Cygnaeus preschool were allowed to experiment with water.

(The pictures link to a movie – just click on them. Does not apply to the image of what is flowing.)

 

They experimented with filters. Why does the water flow through while particles stop, how does the water look afterwards?
Filtrering
They tested what is floating or not. Why does a clementine flow with the peel on, but drops if it is peeled?

 

Vad flyter?
Cinnamon on the water. What happens when you dip your finger into the water?
Finger i kanel
They also built a detergent-engine. Dismedelsmotor

Jag utforskar min omgivning

Sidan är utifrån en kurs av Ann-Catherine Henriksson vid Centret för Livslångt Lärande (CLL) i Åbo.

Den är riktad för personal inom barnomsorgen med målsättningen:

 • beskriva och konkretisera aktuell beprövad teori kring barnets naturvetenskpliga lärande och ett undersökande arbetssätt
 • uppmuntra kursdeltagaren till reflektion och diskussion kring barnets naturvetenskapliga lärandet tillsammans med kolleger under kursen och på den egna dagvårdsenheten
 • erbjuda kursdeltagaren en verktygsback av olika aktiviteter och idéer att användas i arbetet inom förskola och daghem
 • att använda språket som ett verktyg för det naturvetenskapliga lärandet och att använda naturvetenskap som en kontext för barnets språkutveckling

På sidan finns många exempel av naturvetenskapliga experiment. Här finns även länkar vidare och litteraurtips.

Länk

Experiment med Vatten

Clownerna på Cygnaeus förskola fick experimentera med vatten.

(Bilderna länkar till en film – bara klicka på dem. Gäller inte bilden till vad som flyter.)

De fick pröva på att filtrera. Varför rinner vattnet igenom med annat stannar, hur blir vattnet efteråt? Filtrering
De testade vad som flyter eller inte. Varför flyter en klementin med skalet på, men sjunker om den är skalad? Vad flyter?
Kanel på vattnet. Vad händer då man doppar fingret ned i vattnet? Finger i kanel
De byggde dessutom en dismaskinsmotor. Dismedelsmotor

Navet

Navet

Navet är ett så kallat science center, där du upptäcker hur teknik, naturvetenskap och matte hänger ihop. Våra experiment vill väcka din kreativitet och upptäckarglädje om till exempel människokroppen, vattnet, ljuset, universum och hållbar utveckling. Navet är till för upptäcktsresande i alla åldrar.

De har även en nätbutik där det finns naturvetenskapligt/tekniskt material att beställa.

http://www.navet.com/

Så fotograferar du frysta såpbubblor

IssåpbubblaDet enda som krävs är en skål med såpvatten, ett sugrör och en smula tålamod. Sedan kan du blåsa vackra frysta såpbubblor som ger unika bilder.

Perfekta frysta bubblor med hemliga ingredienser

Du kan antingen använda den färdiga blandningen i såpbubblebehållarna som man köper i leksaksbutiken, eller så kan du göra din egen blandning utifrån följande recept:

 • 35 ml diskmedel
 • 35 ml glycerin
 • 2 kryddmått socker
 • 200 ml varmt vatten

Glycerin gör bubblorna tjockare, och sockret gör att ytan får de vackra kristallerna. Sedan kommer man till problemet med hur man ska frysa bubblorna så att man senare kan fotografera dem.

För bästa resultat ska temperaturen helst ligga på eller under 6 minusgrader. Det går visserligen att frysa bubblor även i mildare väder, men det är svårare och tar längre tid.

Det är också bäst att utföra experimentet när det är vindstilla så att bubblorna inte spricker eller blåser bort innan de landar och kan frysa.

Så fotograferar du frysta såpbubblor:

 1. Välj en plats där det faller in mycket ljus och det finns en snygg bakgrund. Det kan vara bra att ha en kall yta, t.ex. ett snö- eller istäckt trädgårdsbord som du kan blåsa in bubblorna mot från nära håll. Annars riskerar du att de fryser i luften och spricker när de landar.
 2. Ställ in kameran så att fokuspunkten ligger ungefär där bubblan kommer att landa. Sätt kameran på stativ, så att du har händerna fria till att blåsa bubblor.
 3. Doppa sugröret i såpblandningen och blås en bubbla. Blås försiktigt och undvik att göra bubblan alltför stor. När såpbubblan har landat kan du justera kamerans fokus efter behov för att få skärpa i detaljerna.
 4. Fota loss! När du har lärt dig att frysa dina bubblor kan du testa att göra en timelapsevideo. Du kan exempelvis använda Lapse It eller Osnap!