Insektspyssel

Några insektsidéer att pyssla med:

Gör ett slutet kretslopp i en glasburk

Höstterminen börjar starta, varför inte göra ett lite längre projekt.

Naturspanarna har delat en idé om hur man kan göra ett slutet kretsslopp (dvs ett system som sköter sig själv).:

Slutet kretslopp– Lägg stenar i botten av en burk med skruvlock och fyll på med jord. 
– Försök undvika att det hamnar jord på glasburkens kanter.
– Vattna med 1 dl vatten och plantera en växt i burken.
– Sätt plastfolie löst över öppningen, så att det bildas en grop i plasten.
– Skruva fast locket och ställ burken soligt.
– Titta noga på vad som händer i burken och rita gärna av den.

Grundläggande material kring eld

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige har gjort ett material för i 4-7 års åldern; ”Ellie och Jonas lär sig om eld”. Materialet syftar till att ge barn grundläggande kunskaper om eld och brand. Det övergripande målet är att barnen ska ta sig ut snabbt och stanna ute om det brinner. De ska också lära sig att umgås med eld och att inte leka med den.

Materialet består av ett elevhäfte och en lärarmanual.

”Ellie och Jonas lär sig om eld”

Welcome

Welcome to Science EdLogo for ScienceEd.

a meeting point for educators to share ideas around STEM
Here it is supposed to grow an database of ideas  to work with science at preschool and kindergarten.
The idea is that ideas, links to resources, research resources and what else that could inspire to work in science are crowded here.
You are more than welcome to drop in your own thoughts here.

My intention is to keep it up to date in English, only links  to resources totally in Swedish will I not translate for you.

 

Välkommen till Science Ed

Logo för ScienceEd.Välkommen till Science Ed 2

en mötespunkt för pedagoger att dela naturvetenskapliga idéer. 

Här är tänkt att det ska växa upp en idébas för att jobba med naturvetenskap på förskola och dagis.

Idén är att här ska trängas idéer, länkar till resurser, forskningsresurser och vad övrigt som skulle kunna inspirera till att arbeta naturvetenskapligt.

Du är mer än välkommen med att droppa in egna tankar här.