Hur starkt är ett papper?

Vi ska testa styrkan på papper, vikta i olika formade pelare, genom att stapla böcker ovanpå. Detta liknar mycket hur pelare används för att stödja byggnader och andra strukturer.

Triangel, kvadrat och cirkel. Vilket papper är starkast?

Vetenskapen bakom det

Cylindern kan bära flest böcker eftersom dess väggar inte har några kanter. Böckernas kraft kan inte koncentreras till ett visst område. Lasten fördelas jämnt. Med andra ord delar alla delar av cylindern delar på böckernas belastning.  Alla delar av cylindern bidrar därför till dess totala styrka tills den slutligen kollapsar.

Kvadraten och triangeln deformeras lättare.  De flyttar böckernas vikt till sina kanter och hörn, vilket deformerar deras väggar och leder till en snabb kollaps.  De kan inte bära vikt endast vid sina kanter.

Har du märkt pelare i byggnader och andra strukturer, som parkeringsgarage? Vilken form har pelarna? Är de på insidan av byggnaden/strukturen för att tjäna sitt praktiska syfte att stödja balkar eller valv? Eller är det yttre pelare som ger stöd men också skönhet till strukturen?

Instruktioner för utmaningar

 • Använd vanligt kopieringspapper.
 • Vik varje papper i de tre formerna och säkra med tejp.
 • Stapla långsamt böcker ovanpå varje form.

Hur många böcker kan du stapla ovanpå varje form?  Vi gjorde detta experiment tre gånger och fick tre olika resultat, även om cylindern alltid bar vikten av tre till fyra gånger mängden böcker som kvadraten eller triangeln.

© Upphovsrätt 2020 CreeksideLearning.com

Fallskärmsutmaning

Översikt

Lär dig om luftmotstånd samtidigt som du tillverkar en fantastisk fallskärm! Designa en som kan falla långsamt till marken innan du sätter den i luften, testa och gör ändringar under tiden. Förhoppningsvis kommer din fallskärm att sjunka långsamt ner till marken och ge din vikt en behaglig landning. När du släpper fallskärmen drar vikten ner strängarna och öppnar upp en stor yta av material som använder luftmotståndet för att sakta ner. Ju större yta, desto större luftmotstånd och desto långsammare faller fallskärmen.

Genom att skära ett litet hål i mitten av fallskärmen kan luften sakta passera genom den i stället för att strömma ut över ena sidan.
bör hjälpa fallskärmen att falla rakare.

Material som behövs:

 • En plastpåse eller ett lätt material
 • Sax
 • Snöre
 • Ett litet föremål som fungerar som vikt, en liten actionfigur är perfekt.

Instruktioner

 1. Skär ut en stor kvadrat ur plastpåsen eller materialet.
 2. Klipp av kanterna så att det ser ut som en oktagon (en åttasidig form).
 3. Klipp ett litet hål nära kanten på varje sida.
 4. Fäst 8 stycken snören av samma längd i varje hål.
 5. Knyt snörbitarna till det föremål som du använder som vikt.
 6. Använd en stol eller hitta en hög plats för att släppa fallskärmen och testa hur bra den fungerade,

Kom ihåg att du vill att den ska falla så långsamt som möjligt.

Ytterligare resurser

Tänk på det! Fungerar större fallskärmar bättre? Hur skulle du ändra konstruktionen för att kunna bära en tyngre eller lättare vikt?

 1. Hur fungerar en fallskärm? https://tinyurl.com/we6r5nj
 2. Fallskärmar och vetenskapen om luftmotstånd: https://tinyurl.com/yakmqzkn

Tipset är hämtat från www.projectexploration.org

Ekosystem

Gör så här:

 1. Rengör de två plastflaskorna ordentligt.
 2. Skär flaskan nr 1 på mitten och lägg bort flaskans topp. Den kan användas till något annat.
 3. Häll ren sand i botten av flaskan och häll ca 2 cm vatten ovanpå.
 4. Skär bort ca 3 cm av botten på flaska
 5. Ta den övre delen av flaskan och lägg den i den första flaskan.
 6. Dra ett bomullssnöre genom den så att snöret sträcker sig ut i vattnet.
 7. Lägg i lite jord och plantera en planta eller så några frön.
 8. Ta botten på den andra flaskan och vänd upp och ner för att sätta ett lock på ekosystemet.
 9. Studera hur växterna växer i det konstgjorda ekosystemet.

Ett tack till lekolar för tipset.

Fåglar – Mmm mums!

Tips från www.hospedagogen.com

Det här behöver du:

 • Fåglar
 • Papptallrik, alt papper och penna för att rita en tallrik
 • Lärplatta (ej nödvändig) eller flora

Mål

Barnen får träna presentera och argumentera för sin sak. Ta reda på vilka bär, frukt och frön som finns i ett närområde.

Förberedelser

Dela upp barnen om tre eller fyra.

Hur gör du?

 1. Rita upp en tallrik eller använd en färdig tallrik.
 2. Fyll den med fåglarnas favoriträtt.
  Barnen får 15 minuter på sig att leta upp bär, frön, frukt med mera i skogen. Ta med de upphittade fynden till sin tallrik och lägg upp vad gruppen har hittat.
 3. Ge rätten ett namn och argumentera varför fåglarna gillar just den rätten.

Bonus är om barnen också kan ta reda på vad de har framför sig på tallriken. Här kan det vara bra att ha en lärplatta, eller en flora med, där barnen kan ta reda på vilka växter de har hittat.

Fortsättning

I klassrummet kan barnen sedan klistra fast maträtten på tallriken och beskriva sin maträtt samt varför den är fåglarnas absoluta favorit.

Bygg en pappersraket

Material

 • Två pappersbitar
 • En sax
 • Blyertspenna.
 • Sugrör
 • Linjal
 • Ett fritt utrymme där du kan skjuta upp dina ”raketer”, t.ex. ett stort rum, en hall eller ett vindstilla område utomhus.
 • Måttband (valfritt)

Förfarande

 1. Skär ett papper i fyra mindre rektanglar genom att dela det på mitten på längden och bredden. På så sätt kan du göra fyra raketer.
 2. Linda en av pappersrektanglarna runt en blyertspenna så att den bildar en cylinder, med papperets långa kant längs med blyertspennans längd.
 3. Tejpa ihop cylindern så att den inte rullar upp sig (men tejpa inte fast den på pennan).
 4. Skjut av cylindern från pennan. Kläm ihop den ena änden av cylindern och förslut den med tejp. (Detta är den ”främre” änden av din raket.) Låt den andra änden vara öppen. Detta kommer att bli din första raket, utan fenor.
 5. Med gott om utrymme framför dig – och utan hinder, till exempel möbler eller människor – gör dig redo att skjuta upp din första raket! Skjut den över ett sugrör. Rikta sugröret framåt och blås sedan in i det så hårt du kan. Titta på din raket när den flyger.
 6. Hur långt går den? Flyger den rakt eller tumlar den i luften?
 7. Starta din raket några gånger till för att se om den flyger på samma sätt. Om du vill registrera raketens flygavstånd, se till att starta den från samma plats varje gång och mät till landningsplatsen med ett måttband.
 8. Gör ytterligare en pappersraket enligt de föregående stegen. Kom ihåg att klämma ihop den ena änden och tejpa ihop den.
  Bild på pappersraket.
 9. Till den här raketen ska du dock göra fenor. Klipp ut två rätvinkliga trianglar (med en 90-graders vinkel i den ena hörnan) från den andra pappersbiten. Trianglarnas långsidor ska vara ungefär åtta centimeter långa. Du viker varje triangel för att göra två fenor, så att du får fyra fenor totalt.
 10. Rita en linje som delar den ena triangeln på mitten (från 90-gradershörnet till mitten av triangelns långsida).
 11. Rita två linjer parallellt med den första linjen (en på varje sida), ungefär fem millimeter från den.
 12. Vik nu triangeln uppåt längs dessa två linjer. Resultatet ska bli två trianglar som sticker upp i luften (fenorna), med en platt del som förbinder dem emellan.
 13. Tejpa fast den platta delen på sidan av din cylinder, mot den öppna änden (basen, eller botten, på din raket).
 14. Upprepa dessa steg för den andra triangeln, och tejpa fast den på din cylinder på motsatt sida av den första triangeln. Resultatet ska bli fyra fenor som bildar ett ”+” när du tittar på raketen från båda ändarna. Om det är nödvändigt, böj fenorna så att de har 90 graders avstånd till varandra.
 15. Skjut den nya raketen på sugröret och skjut upp den.
 16. Hur långt går den här raketen? Hur är dess flygning jämfört med din första fenlösa raket? Går den längre? Tumlar den eller flyger den rakt? Tror du att fenorna bidrar till att göra din raket mer stabil?
 17. Starta den några gånger till. Om du mäter flygsträckan för varje raket, använd ett måttband och anteckna hur långt den flög.

Vad hände?

Du borde ha sett att din fenlösa raket flög rakt till en början, men att den snabbt kom i en spiralrörelse och tappade kontrollen. Den kan ha tumlat genom luften och fladdrat till marken, nästan som ett löv som faller från ett träd. Detta beror på att raketen inte hade några fenor som höll den stabil. Om den började svänga bara en liten bit skulle den börja svänga ännu snabbare tills den helt förlorade kontrollen. Däremot borde din andra raket med fenor ha flugit rakt och färdats mycket längre som ett resultat av detta. Detta beror på att fenorna hjälper till att hålla raketen stabil, eller riktad i samma riktning. Om raketen vänder lite grann hjälper fenorna till att vända den tillbaka i den ursprungliga riktningen.

Djurmix

Designa ett mytiskt djur genom collage och illustrationer! Den här aktiviteten utvecklar kreativiteten när barnen kombinerar föremål på nya sätt. Den får även barnen att betrakta olika djurs olikheter.

Material

 • Blankt papper
 • Pennor, blyertspennor, markörer eller kritor (något att skriva och rita med).
 • Färgkopior av djurbilder från böcker, tidskrifter eller Internet.

Instruktioner

Barnen kan ta sig an aktiviteten Djurmix på två olika sätt:

 • genom att bygga ett collage eller
 • genom att använda sin fantasi.

För collagemetoden:

 • Använd bilder på djur från tidningar och klistra ihop framsidan av ett djur med baksidan av ett annat djur för att skapa ett nytt fantasidjur.
 • Beskriv djurets speciella egenskaper och varför de är häftiga eller viktiga för dess överlevnad.
 • Skapa ett namn för djuret.

För fantasimetoden:

1) Sammanställ en lista över djur. Skriv ner de mest spännande aspekterna av djuret på ett papper. Nedan finns exempel på djurens egenskaper och livsmiljöer.

Egenskaper och förmågor
(Vissa är verkliga, andra är påhittade)
Livsmiljöer
(Vissa verkliga, andra påhittade)
Tålig pansarliknande hud klippiga havsstränder.
Utdragbara tår Polaris
Vassa tänder Redwood skog
Oförstörbart skal Stormmoln
Blixtsnabb färgförändring Ökenkaktusblomma
Fötter med sugkoppar Regnskogsmarken

2) Bestäm var deras djur ska bo, vad det ska äta och hur det ska förflytta sig. Dessa beslut kan bidra till att informera om varelsens egenskaper. Om djuret till exempel lever i Arktis kan det behöva en mycket tjock päls för att hålla sig varm. (Fantasvarelsen behöver inte vara realistisk.)

3) Rita en bild av det fantasi djuret med några av de intressanta egenskaperna i dess livsmiljö.

4) Beskriv djurets speciella egenskaper och varför de är coola eller viktiga för dess överlevnad.

5) Skapa ett namn för djuret.

Ytterligare tips

Prova de här tilläggsaktiviteterna:

 • Hitta på en myt eller en fabel som berättar om ditt djur.
 • Föreställ dig hur ditt djurs liv ser ut. Vilka äventyr kan det ha när det befinner sig i sin naturliga miljö? Vem eller vad äter det? Vem äter ditt djur? Var sover det? Hur leker det? Lever den ensam eller i grupp?
 • Förvandla fantasidjuret till en tredimensionell skulptur med hjälp av klossar, papier-maché, lim och tyg.

Copyright © 2020 Bay Area Discovery Museum Inc. All rights reserved.

Kodade mors dags kort

 • Gör en kodtabell där varje bokstav har en kod (låt barnen hjälpa till att komma på). Gör enkla saker som går att rita. Se till att de skiljer sig tydligt åt.
  Kan se ut som (inte hela alfabetet i mitt exempel):
  Kodtabell
 • Översätt meddelandet. Så A blir Hjärta., D blir Notsymbol. och så vidare
 • Skriv meddelandet på kortet och skicka med en avkodningstabell så det går att tyda budskapet.

Kortet kan komma att se ut som:

Kodat morsdagskort.

Ballongexperiment

För experimentet behövs:

 • bikarbonat
 • matättika
 • en tesked
 • för mätning av vätska: en spruta eller deciliter mått
 • en genomskinlig burk eller ett dricksglas
 • en tom ballong
 • en tom flaska (0,5 l)
 • en tratt (du kan även göra en tratt av t.ex. bakplåtspapper)

Instruktioner

 • Först ska ni observera reaktionen av bikarbonatet blandat med ättikan.
  Lägg två teskedar bikarbonat i burken. Mät sedan upp 10 ml ättika i sprutan. Spruta ättikan över bikarbonatet och observera: Vad ser du? Vad hör du? Hur skulle du beskriva dina iakttagelser?
 • Till följande ska ni mäta upp 30 ml ättika i flaskan. Lägg sedan fem teskedar bikarbonat in i ballongen. Trä sedan ballongens öppning över flasköppningen. Håll upp ballongen så att bikarbonatet rinner ner i flaskan. Vilka observationer kan du göra?
 • Fundera tillsammans varför ballongen växer. Hur kunde man få ballongen ännu större?
 • Fotografera och filma tillsammans med barnet olika faser av experimentet. Fundera vilka delar av experimentet som är viktiga att presentera. Hur lönar det sig att presentera dem så att läsaren får en så klar bild som möjligt av vad som har gjorts?

Som stöd för den vuxna:

Uppmuntra barnet att beskriva sina iakttagelser i varje skede. Observationerna kan dokumenteras t.ex. genom att rita, spela in kommentarer, fotografera och filma.

Ballongen växer eftersom bikarbonatet och ättikan skapar en reaktion som bildar gas. Gasen som bildas är koldioxid.