Se, tänka, undra

En tankerutin från Project 0, Harvard Graduate School of Education

En rutin för att utforska konstverk och andra intressanta saker

  • Vad ser du?
  • Vad tänker du om det?/Vad tror du händer?
  • Vad får det dig att fundera på?

Syfte: Vilken typ av tänkande uppmuntrar denna rutin?

Denna rutin uppmuntrar eleverna att göra noggranna observationer och tankeväckande tolkningar. Det hjälper stimulera nyfikenhet och sätter scenen för utredning.

Tillämpning: När och var kan jag använda den?

Använd den här rutinen när du vill att eleverna ska fundera noga över varför något ser ut som det ser ut eller är som det är. Använd rutinen i början av en ny helhet för att motivera elevernas intresse eller prova det med ett objekt som ansluter till ett ämne under studiehelheten. Överväg att använda rutinen med ett intressant objekt nära slutet av en helhet för att uppmuntra eleverna att vidare tillämpa sina kunskaper och idéer.

Lansering: Några tips för att komma igång

Be eleverna göra observationer om ett objekt – det kan vara ett konstverk, en bild, en artefakt eller ett ämne – och följa upp vad de tror kan pågå eller vad de tror att dessa observationer kan vara. Uppmuntra studenter att grunda sin tolkning med argument. Be eleverna tänka på vad detta får dem att undra om objektet eller ämnet.

Rutinen fungerar bäst när en student svarar genom att använda de tre frågorna tillsammans, dvs. ”Jag förstår …, jag tror …, jag undrar över …” Du kan dock upptäcka att studenter börjar använda en del i taget, och det du måste stödja varje svar med en uppföljningsfråga för nästa del. Rutinen fungerar bra i gruppdiskussioner men i vissa fall kanske du vill be eleverna att prova rutinen individuellt på papper eller i huvudet innan de delar med hela gruppen. Studenternas svar på rutinen kan skrivas ner och dokumenteras så att ett klassdiagram över observationer, tolkningar och undringar listas för alla att se och återvända till under studietiden.

Affisch med de tre frågorna: Se tänka undra (PDF, 629 kB)

Tankemodellen är hämtad från Harvard Graduate School of Education,
Project Zero

Logo för Project Zero.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *