Djur i nacken

Förbered lika många lappar som elever. Välj djur som eleverna känner till och skriv ett djur på varje lapp (du kan ju förstås även ha en bild).
Varje elev får sedan en klädnypa och varsin lapp med ett djur på. Lappen ska inte visas för någon annan. Alla fäster sin lapp i nacken på någon annan i gruppen så att alla har en lapp i nacken, men ingen vet vilken lapp man själv har.
Låt eleverna mingla runt. När två personer träffas ska de ställa en ja-/nej-fråga till varandra. Syftet med frågan är att lista ut vilket djur man har i nacken, till exempel:
“Har mitt djur vingar?” Efter att man ställt sin fråga får man gissa vilket djur man har i nacken.
Om man gissar fel får man fortsätta att mingla och ställa en ny fråga till någon annan. När man listat ut vilket djur man har är man klar. Men man kan ändå fortsätta att mingla, och svara på frågor från dem som ännu inte listat ut sitt djur.

Find the fault-game

This game arose from a forest visit. One of the children found a branch on the ground that turned out to be blue inside. Then one of the children came on: “Yes! We play find the fault-game! ”

The game involves finding things that are ”wrong” and documenting them with a camera.

Then take the pictures home and reflect on the ”errors”. See what it raises for questions.

Thanks to lektionsbanken.se for the tip!

Hitta fel-leken

Den här leken uppstod ur ett skogsbesök. Ett av barnen hittade en gren på marken som visade sig vara blå inuti. Då kom ett av barnen på: ”Ja! Vi leker hitta fel-leken!”

Leken innebär att hitta saker som är ”fel” och dokumentera dem med en kamera.

Ta sedan med bilderna hem och reflektera över ”felen”. Se vad det väcker för frågor.

Tack lektionsbanken.se för tipset!

Varmt, kallt eller mittemellan?

Lite vattenexperiment så här i ruksväderstider? Varför inte?

VattenskålFör det här experimentet behöver du tre skålar, stora nog att få ner en eller två händer i.

Häll varmt vatten i en, kallt i en annan och rumstempererat i den tredje.

Stoppa en hand i det varma vattnet och den andra i det kalla. Håll dem där för 30 sekunder.

Placera sedan båda händerna i det rumstempererade vattnet. Känner händerna samma sak?

Förklaring: Människans temperatursinne är känsligt för förändringar. När din hand exempelvis flyttas från kallt till varmt vatten signalerar kroppen att vattnet är väldigt varmt – även om det egentligen inte är det.

Experimentera: För att göra denna undersökning till ett experiment kan du försöka besvara någon av nedanstående frågor. Glöm inte att ställa en hypotes och att förklara resultatet.

  • Vilken är den kortaste tid måste du hålla händerna i det varma respektive kalla vattnet för att uppnå denna effekt?
  • Hur känns det om du håller händerna jättelänge i det varma respektive kalla vattnet, innan du doppar dem i det rumstempererade vattnet?
  • Hur snabbt kan du känna temperaturförändringen?
  • Vilken är den minsta temperaturskillnad du kan ha mellan vattnet i skålarna?
  • Fungerar det om du endast doppar ett finger i varje skål?

Bladinsekter

Åtminstone här i Åbo idag är det inte direkt stekhett, men man vill ju ända njuta av naturen så här under försommaren så varför inte dra inte lite blad, pressa dem i en växtpress (kan säkert gå även under en hög med tunga böcker), och gör dem till bladinsekter? Blanda Readymix-färg med Artmedium-lack, så att färgen får en blank yta. Måla bladen så att de ser ut som insekter.

Gör egna insekter av blad.

Idén är hämtad från lekolar.fi.