Vad hinner jag på 1 minut?

Material

  • Timglas, tidtagarur eller timer
  • Skrivplatta

Mål

Ställa hypoteser. Testa och utvärdera.

Förberedelser

Dela in barnen i grupper om tre. En utför, en tar tid och en dokumenterar.

Hur gör du?

Ställ hypoteser som; jag hinner till trädet, springa ett varv runt och komma tillbaka.

Få barnen att fundera och komma på egna hypoteser för att sedan utföra.

Turas om och byt roller.

 

Image by rawpixel.com

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.