Mofflor och människor

Håll Sverige Rent

Mofflor och människor är en storyline om hållbar konsumtion av Håll Sverige Rent

Utbildningsmaterialet handlar om våra konsumtionsmönster, samt vilka konsekvenser de har för vår miljö. För att öka medvetenheten om konsekvenserna måste vi se kopplingen mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar miljön. För att en ökad medvetenhet ska kunna bidra till förändrade attityder måste vi börja arbetet i tidig ålder. Det här utbildningsmaterialet riktar sig till årskurs F-5. Vi hoppas bidra med att så ett frö till en attitydförändring som leder oss mot ett mer hållbart sätt att konsumera.

Länk

Navet

Navet

Navet är ett så kallat science center, där du upptäcker hur teknik, naturvetenskap och matte hänger ihop. Våra experiment vill väcka din kreativitet och upptäckarglädje om till exempel människokroppen, vattnet, ljuset, universum och hållbar utveckling. Navet är till för upptäcktsresande i alla åldrar.

De har även en nätbutik där det finns naturvetenskapligt/tekniskt material att beställa.

http://www.navet.com/

Lasten Maapalloretki

Daghemmens väg till ett miljövänligt liv

Lasten Maapalloretki består av fem teman: avfall, vatten, energi, upphandling och miljöfrågor. Varje tema har sin egen djurguide, som tas som en handdocka. Talbubblor och första berättelsen i textarbetet fungerar som en guide och utgångspunkt för ett tema och en uppgift. Baserat på dem kan var och en tillämpa på sin egen grupp. Varje tema innehåller jordglobs uppgifter att utforska tillsammans och göra vardagliga miljöbesparingar.

Förutom jordglobsuppgifterna innehåller materialet spel, sånger och en handfull händer på utflyktens teman.

Materialet är på finska.

http://www.ekotiimi.fi/

StarT

StarT

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Här finns även en materialbank med material för matematik, natur, hälsa, teknologi med mera

https://start.luma.fi/sv/om-start/