Omöjlig jumpa-uppgift

Hittade på Heurekas experiment-sidor följande lilla experiment:

 • Ställ dig med ryggen mot en vägg, fötterna vid väggen.
 • Lägg en sedel 10 cm framför fötterna.

Försök att plocka upp sedeln utan att böja på knäna. Hur går det?

Vill du veta varför kan du se förklaringen på sidan kallad ”Plocka sedeln”, klicka på ”Vad hände?”

Egg Drop Challenge

I like challenges. Do you dare to try this I found from Buggy and Buddy?

The challenge is to create a container that will protect an egg from cracking or breaking from a high fall. You can make this as simple or complex as you want depending on the amount of time you have and the ages of kids you are working with.

Materials for the Egg Drop Challenge

 • You can use anything you want!

Procedure

 • Come up with an idea of some type of container you can make to protect an egg from a high fall.
 • Build your container and place the egg inside.
 • Drop the egg from someplace high. (Be sure it’s safe and an adult is with you.)
 • After you drop it look and see if your egg cracked or remained intact.

Questions to Spark More Curiosity & Critical Thinking

Describe your design.

 • Why do you think it will protect the egg?
 • Did it work? Why or why not?
 • How could you improve your design?

Want to go even further?

 • Try dropping the egg from increasing heights. Does it eventually stop working?
 • If your initial design did not work, redesign it and try to improve it. Can you get it work the next time?
 • Fill a box with a large amount of materials that could be used for this project. Then allow each child to only choose 3 items from the box to build their design.

Ägg-dropp utmaning

Jag gillar utmaningar. Vågar ni pröva den här jag hittat från Buggy and Buddy?

Utmaningen är att skapa en behållare som skyddar ett ägg från att spricka eller gå sönder från ett högt fall. Du kan göra detta så enkelt eller komplicerat som du vill beroende på hur mycket tid du har och barnens åldrar du arbetar med.

Material

 • Du kan använda allt du vill!

Procedur

 • Kom med en idé om någon typ av behållare du kan göra för att skydda ett ägg från höga fall.
 • Bygg din behållare och lägg ägget inuti.
 • Släpp ägget från någonstans högt. (Se till att det är säkert och att en vuxen är med dig.)
 • När du har tappat det, se och se om ditt ägg knäckt eller förblev intakt.

Frågor för att ge mer nyfikenhet och kritiskt tänkande

Beskriv din design.

 • Varför tror du att det kommer att skydda ägget?
 • Fungerade det? Varför eller varför inte?
 • Hur kan du förbättra din design?

Vill du gå ännu längre?

 • Försök att tappa ägget från ökande höjder. Slutar det slutligen fungera?
 • Om din ursprungliga design inte fungerade ska du designa den igen och försöka förbättra den. Kan du få det att fungera nästa gång?
 • Fyll en låda med en stor mängd material som kan användas för detta projekt. Låt sedan varje barn bara välja tre objekt i rutan för att bygga sin design.

Regnbågsmjölk

För det här experimentet behöver du:

 • Mjölk med 3 % fett
 •  1 st tallrik
 •  Karamellfärg (ju fler färger ju bättre)
 •  Flytande diskmedel (Fiery fungerar bäst)
 •  1 st bomullstops

Sedan gör du:

 1. Häll mjölk i tallriken så att det täcker hela botten och circa 6 mm djupt.
 2. Droppa lite av de olika karamellfärgerna nära varandra i mitten av tallriken.
 3. Häll en droppe diskmedel på en ända av bomullstopsen
 4. Doppa topsen mitt i mjölken och hall den där för 10-15 sekunder.

Sen kan du förstås även pröva att doppa topsen någon annan stans än I mitten, eller sätta till ytterligare en droppe diskmedel, eller använda något annat än mjölk, eller…

För fler idéer och förklaring till vad som hander rent kemiskt se pdf-fil (571 kB): regnbagsmjolken

Tack Ludvig Wellander och Experimentskafferiet för idén!

(Experimentskafferit verkar ha lagt ner sin sida och jag kan därför inte ge er länken dit.)

 

 

Apelsinfyrverkeri

Skala en clementin eller en apelsin. Tänd ett värmeljus och låt det brinna lite. Ta en bit av skalet och kläm det gula på skalet mot lågan på värmeljuset.

Vad kan du se? Vilken frukt skapar mest fyrverkeri?

Förklaring
Det är inte enbart luft i ett apelsinskal utan det finns även oljor i skalet som man använder när man bl.a. gör parfym. När man klämmer skalet mot lågan så frigör man oljorna i skalet som antänds av lågan.

Idén kommer från Louise Alfredsson på Nätrabyskolan i Nätraby via www.lektion.se

Hur mycket kan en magnet lyfta?

Ett experiment som innehåller både naturvetenskap och praktisk matematik. Alex räknade till 137 spikar som satt fast på magneten och hade säkert kunnat räkna längre om inte spikarna i lådan hade tagit slut. Kan alla magneter hålla lika många saker, eller skiljer det sig, och i så fall varför? Något att undersöka!

Om ni vill kan ni börja med att:

Göra en egen magnet

Tag en magnet och stryk en nål flera gånger (cirka 20 gånger behövs) efter änden på magneten, men hela tiden åt samma håll, inte fram och tillbaka. Prova att plocka upp något av metall med stickan/nålen. Fungerar det? Då har du gjort en magnet som vänder sig så den har nordändan mot den magnetiska sydpolen och sydändan mot den magnetiska nordpolen.

Genom att dra med magneten mot nålen vrider sig många av järnatomerna i nålen så deras magnetfält börjar samverka. Detta gör att nålen börjar fungera som en magnet.

Hur stark är din magnet?

 • Vad kan den dra?
 • Hur mycket kan den lyfta?
 • Hur många tågvagnar kan magneten hålla samtidigt i en lång kedja, innan kedjan bryts?
 • Kan den få metallföremål att hoppa upp från bordet?
 • Hur högt i så fall?

Bygg en båt till

Det här är ett experiment som visar att formen på ett föremål är viktig för att kunna få föremålet att flyta i vatten, men det är också ett experiment som kan vara svårt för barnen att göra själva, eftersom det är flera moment att ta hänsyn till och många instruktioner för att få en båt som flyter. När det väl lyckas är det väldigt roligt!

Blanda alla torra ingredienser i en bunke, slå över det kokande vattnet. Tillsätt oljan och karamellfärgen, och arbeta snabbt ihop ingredienserna till en deg. Låt svalna något innan användning!

Ge barnen varsin bit lera och låt dem forma en båt som de vill. Prova den i vattnet och se om den flyter. Med största säkerhet gör den inte det, eftersom formen har så stor betydelse för lerans flytegenskaper (leran har en högre densitet än vatten, och sjunker i vanliga fall). För att leran ska kunna flyta måste den formas som en kaffekopp eller ett glas, alltså som ett kärl med höga kanter.

En vidareutveckling är att låta barnen prova på att bygga båtar av flera olika sorters lera. Finns det någon lera som flyter, oavsett hur man formar den, eller är formen på båten lika avgörande för alla slags leror?

Om du vill ha finns här också ett recept på play-doh-lera

 • 5 dl mjöl
 • 5 dl kokande vatten
 • 2 dl salt
 • 2 msk citronsyra/ alun (kan uteslutas helt, då blir det trolldeg)
 • msk matolia (kan också uteslutas helt)
 • Karamellfärg