Lelas Matematikäventyr

Helsingfors Universitet och LUMA-center har gjort en sagobok där olika matematiska idéer presenteras med hjälp av berättelser.

Den innehåller även praktiska idéer för hur man kan åskådliggöra idéerna för gruppen och frågor för diskussion.

Materialet hittas här: Lelas matematikäventyr på dagis (helsinki.fi)

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *