Jag utforskar min omgivning

Sidan är utifrån en kurs av Ann-Catherine Henriksson vid Centret för Livslångt Lärande (CLL) i Åbo.

Den är riktad för personal inom barnomsorgen med målsättningen:

  • beskriva och konkretisera aktuell beprövad teori kring barnets naturvetenskpliga lärande och ett undersökande arbetssätt
  • uppmuntra kursdeltagaren till reflektion och diskussion kring barnets naturvetenskapliga lärandet tillsammans med kolleger under kursen och på den egna dagvårdsenheten
  • erbjuda kursdeltagaren en verktygsback av olika aktiviteter och idéer att användas i arbetet inom förskola och daghem
  • att använda språket som ett verktyg för det naturvetenskapliga lärandet och att använda naturvetenskap som en kontext för barnets språkutveckling

På sidan finns många exempel av naturvetenskapliga experiment. Här finns även länkar vidare och litteraurtips.

Länk

Mofflor och människor

Håll Sverige Rent

Mofflor och människor är en storyline om hållbar konsumtion av Håll Sverige Rent

Utbildningsmaterialet handlar om våra konsumtionsmönster, samt vilka konsekvenser de har för vår miljö. För att öka medvetenheten om konsekvenserna måste vi se kopplingen mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar miljön. För att en ökad medvetenhet ska kunna bidra till förändrade attityder måste vi börja arbetet i tidig ålder. Det här utbildningsmaterialet riktar sig till årskurs F-5. Vi hoppas bidra med att så ett frö till en attitydförändring som leder oss mot ett mer hållbart sätt att konsumera.

Länk

Experiment med Vatten

Clownerna på Cygnaeus förskola fick experimentera med vatten.

(Bilderna länkar till en film – bara klicka på dem. Gäller inte bilden till vad som flyter.)

De fick pröva på att filtrera. Varför rinner vattnet igenom med annat stannar, hur blir vattnet efteråt? Filtrering
De testade vad som flyter eller inte. Varför flyter en klementin med skalet på, men sjunker om den är skalad? Vad flyter?
Kanel på vattnet. Vad händer då man doppar fingret ned i vattnet? Finger i kanel
De byggde dessutom en dismaskinsmotor. Dismedelsmotor

Navet

Navet

Navet är ett så kallat science center, där du upptäcker hur teknik, naturvetenskap och matte hänger ihop. Våra experiment vill väcka din kreativitet och upptäckarglädje om till exempel människokroppen, vattnet, ljuset, universum och hållbar utveckling. Navet är till för upptäcktsresande i alla åldrar.

De har även en nätbutik där det finns naturvetenskapligt/tekniskt material att beställa.

http://www.navet.com/

Lasten Maapalloretki

Daghemmens väg till ett miljövänligt liv

Lasten Maapalloretki består av fem teman: avfall, vatten, energi, upphandling och miljöfrågor. Varje tema har sin egen djurguide, som tas som en handdocka. Talbubblor och första berättelsen i textarbetet fungerar som en guide och utgångspunkt för ett tema och en uppgift. Baserat på dem kan var och en tillämpa på sin egen grupp. Varje tema innehåller jordglobs uppgifter att utforska tillsammans och göra vardagliga miljöbesparingar.

Förutom jordglobsuppgifterna innehåller materialet spel, sånger och en handfull händer på utflyktens teman.

Materialet är på finska.

http://www.ekotiimi.fi/

Skolverket: LÄRPORTALEN: Natur, teknik och språkutveckling

Skolverket

I den här modulen får ni förslag på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med teman som rör naturvetenskap och teknik.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/F%C3%B6rskola/031-natur-teknik-o-sprakutveckling

De har även en filmbank med intressanta tips.

 

StarT

StarT

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Här finns även en materialbank med material för matematik, natur, hälsa, teknologi med mera

https://start.luma.fi/sv/om-start/