Gå som det låter

När barn har begränsad social interaktion är det svårare för dem att ta in andras perspektiv, vilket är ett viktigt sätt för barn att bygga upp empati. Den här aktiviteten introducerar ett kreativt sätt att få barn att sätta sig in i andras ”skor”.

Instruktioner

  1. Be barnen komma med en lista på minst tre djur som går eller springer. Till exempel en larv, en krabba och en giraff.
  2. Uppmana barnen att röra sig genom rummet som vart och ett av dessa tre djur.
  3. När alla barn har haft en tur att agera som varje djur, ägna lite tid åt att reflektera som grupp.

Fundera på dessa frågor:

  • Hur rörde du din kropp på olika sätt för att matcha varje djurs rörelse?
  • Hur får det dig att tänka annorlunda när du går genom rummet på det här sättet?
  • Vad i djurets gång var annorlunda än hur du brukar gå?

Tack Bay Area Discovery Museum för tipset!

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *