Ilmaisulinja

TURUN KLASSILLISELLE LUKIOLLE MYÖNNETTIIN VALTAKUNNALLINEN ERITYISTEHTÄVÄ ILMAISUTAITOON PAINOTTUVAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN!

Perjantaina 27.10.2017 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi listan valtakunnallisen erityistehtävän saaneista lukioista ja meidän lukiomme on yksi kolmesta ilmaisutaitoon painottuvan opetuksen erityistehtävän saaneista lukioista. Perusteluissa todetaan osaltamme, että ”hakemuksesta välittyi vahva sitoutuminen erityistehtävään, yhteistyöverkostot ovat alueellisesti kattavat ja henkilöstö on sitoutunut, pätevä ja uutta etsivä.”
Lisätietoa luettavissa ministeriön sivuilta ja Turun kaupungin sivuilta. Lue myös Turun Sanomissa 22.11. julkaistu juttu.