RUA02-kurssilaiset vierailevat WAMissa 5.3.2019

RUA02-kurssin kaksi eri ryhmää vierailivat Wäinö Aaltosen museossa tutustumassa Salla Tykän näyttelyyn, joka sisällöltään sopi hyvin kurssin sisältöihin.

Näyttelystä on kerrottu WAMin asivuilla mm. seuraavaa: ”Näyttelyn läpäiseviä teemoja ovat katse, valta ja sukupuoli. Kuka katsoo ja miten? Kuka on katseen kohde? Varhaisimmissa teoksissaan Tykkä on käsitellyt sukupuolittunutta katsetta. Myöhemmässä tuotannossaan taiteilija on pohtinut länsimaisen ja kolonialistisen katseen arvottavaa merkitystä sekä sen ongelmallisuutta.”