Plan Suomen lähettiläs Pauliina Wuorivirta vierailulla 30.10.-1.11.2017

Plan Suomen lähettiläs Pauliina Wuorivirta vieraili äidinkielen ÄI4- ja ÄI7-kurssien tunneilla puhumassa ja pitämässä työpajoja tyttöjen ja yleensäkin lasten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä vihapuheesta.

Molemmat työpajat osallistivat opiskelijat todella hyvin. Vihapuheen vastainen työpaja alkoi siten, että opiskelijat pohtivat yhdessä, mitä vihapuhe on, missä sitä esiintyy ja onko joillakin kokemusta siitä. Vihapuhe myös eroteltiin normaalista kritiikistä tai riidasta. Sitten ryhmä katsoi kaksi videota vihapuheesta ja keskusteli niiden synnyttämistä tunteista. Seuraavassa harjoituksessa oli todellisia vihapuhe-esimerkkejä eri yhteyksistä. Ne laitettiin tiimeinä  järjestykseen sen perusteella, mikä oli ryhmän mielestä aggressiivisin ja mikä vähiten aggressiivinen kommentti. Aika moni hätkähti, kun näiden kommenttien esitysyhteydet paljastettiin. Siellä oli poliitikkojen tekstiä ja toisaalta tavallisten ihmisten esimerkiksi lapsille osoittamaa vihapuhetta. Tästä moni vaikuttui.  Sitten oli eräänlainen draamaharjoitus, jossa eläydyttiin erilaisiin rooleihin (maahanmuuttaja, romani, seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva, jne.) ja paljastamatta roolia muille kuljettiin tilassa samalla, kun ohjaaja esitti kysymyksiä erilaisiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin osallistumisesta (Esim. Pelkäätkö kävellä yksin pimeällä? Ne, jotka pelkäsivät, siirtyivät askeleen eteenpäin jne.) Myös tämä harjoitus herätti paljon ajatuksia ja keskustelua.

Toinen työpaja oli abi-ryhmälle ja se  liittyi lasten oikeuksiin ja sukupuolirooleihin. Työtavat olivat osittain samoja, mutta esiin voisi nostaa ainakin sen, että opiskelijat pohtivat tiimeittäin  lasten oikeuksien julistuksen kohtia sen perusteella, mikä on tärkein ja mikä taas vähemmän tärkein alakohta. Tästä syntyi paljon keskustelua. Post-It -lapuille kirjoitettiin tyttöihin ja poikiin liitettyjä ominaisuuksia ja laput liimattiin seinälle. Kun tuotoksia tarkasteltiin, löytyi todella paljon stereotypioita. Ryhmässä mietittiin niiden syitä ja seurauksia ohjaajan johdolla. Myös tässä työpajassa oli videoita, jotka ohjasivat tällä kertaa miettimään sukupuolistereotypioita ja niiden syitä ja seurauksia.