Kielimatkat

Lukiomme kielten lukijat tekevät lukuvuosittain opintomatkoja opiskelemansa vieraan kielen kohdemaahan. Lukuvuonna 2015-2016 mm.