Kielimatkat

Lukiomme kielten lukijat tekevät lukuvuosittain opintomatkoja opiskelemansa vieraan kielen kohdemaahan. Lisäksi Rooma-kerho ja ruotsin Prat o kultur i Stockholm tekevät omat matkansa kohdemaihin. Viime lukuvuosina matkoja on tehty mm.

  • venäjän lukijat Pietariin
  • ranskan lukijat Rennesiin
  • Prat on kultur -kerho Tukholmaan
  • Rooma-kerho Roomaan