Plan-lähettiläs Sini Mulari vieraili ÄI04-kursseilla 11.9.2018

Plan-lähettiläs Sini Mulari piti työpajoja teemasta Kestävä kehitys ja lasten oikeudet ja ne keskittyivät pääsääntöisesti äidinkielen 4-kursseille, Tekstit ja vaikuttaminen, joilla kirjoitetaan esimerkiksi mielipidekirjoituksia. Mularin esitys käsitteli enimmäkseen ilmastonmuutosta ja sen globaaleja seurauksia, mutta teema linkittyi myös eriarvoisuuteen ja lasten oikeuksiin. Työpajassa käsiteltiin myös sitä, miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa. Opettajan tavoitteena oli nostaa esiin yhteiskunnallisia teemoja, nähdä yksi vaikuttamaan pyrkivä esitys, osallistua siihen ja muodostaa asiasta omia näkemyksiä

Työpajat sisälsivät luentoa, videon, keskustelua ja oman mielipiteen muodostamista. Niissä oli myös vähän fyysisiä harjoituksia, kun mielipidettä tai omaa näkemystä piti ilmaista kehonkielellä (nousemalla ylös tai laskeutumalla alas). Pienryhmät saivat myös ratkottavakseen ongelman, jonka pohdinnassa tuli harjoiteltua loogisen päättelyn, mielipiteen ilmaisemisen ja perustelemisen taitoja. Kaiken kaikkiaan vierailu  lisäsi tietoa asiasta ja harjaannutti ajattelun taitoja.