Oppiaineet ja lyhenteet

Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä (ÄI)
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)
Ruotsi (RUA)
Ruotsi (RUB1)
Englanti (ENA)
Ranska (RAA)
Saksa (SAA)
Venäjä (VEA)
Espanja, yläk0ulussa alkanut (EAB2)
Latina, yläkoulussa alkanut (LAB2)
Ranska, yläkoulussa alkanut (RAB2)
Saksa, yläkoulussa alkanut (SAB2)
Venäjä, yläkoulussa alkanut (VEB2)
Espanja, lukiossa alkava (EAB3)
Italia, lukiossa alkava (IAB3)
Latina, lukiossa alkava (LAB3)
Ranska, lukiossa alkava (RAB3)
Saksa, lukiossa alkava (SAB3)
Venäjä, lukiossa alkava (VEB3)
Vanha Kreikka, lukiossa alkava (KDB3)
Yhteinen matematiikka (MAY)
Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)
Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)
Biologia (BI)
Maantiede (GE)
Fysiikka (FY)
Kemia (KE)
Filosofia (FI)
Psykologia (PS)
Historia (HI)
Yhteiskuntaoppi (YH)
Uskonto, evl./Elämänkatsomustieto (UE)
Uskonto, ort./Elämänkatsomustieto (UO)
Uskonto, kat./Elämänkatsomustieto (UK)
Uskonto, isl./Elämänkatsomustieto (UI)
Uskonto/Elämänkatsomustieto (ET)
Terveystieto (TE)
Liikunta (LI)
Musiikki (MU)
Kuvataide (KU)
Opinto-ohjaus (OP)
Teemaopinnot (TO)
Lukiodiplomit (LD)
Taiteiden väliset kurssit (TA)
Hyvinvointiopinnot (HO)
Teatteri-ilmaisu (TI)
Mediailmaisu (MI)
Steam-kurssit (STM)