STEAM-kurssit lukuvuonna 2019-2020

STEAM Turku on Turun kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku. STEAM on suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle ja se vahvistaa ja verkottaa osaamista yhteistyökouluihin koko Lounais-Suomen laajuudelta.

STEAM-hankkeen alla tarjotaan Turun lukiolaisille yhteisiä kursseja, jotka vaihtelevat vuosittain. Lukuvuonna 2019-2020 on tarjolla seuraavat kurssit, jotka ovat jokaisen valittavissa.

STM01 Tiede kohtaa taiteen (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Kokeilevalla työpajakurssilla tiede, teknologia, matematiikka ja taide käyvät vuoropuhelua. Kurssilla yhdistetään monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia menetelmiä.

STM02 Mekaniikka 2 (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Syvennetään ymmärrystä mekaanisista systeemeistä. Keskeisenä tavoitteena on

kokeellinen työskentely ja sen raportointi.

STM03 Energia (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Kurssilla käsitellään energiaa ilmiönä sekä uusiutuvia ja uusiutumattomia energialähteitä keskittyen tulevaisuuden energialähteisiin, niiden mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja energiaratkaisujen merkitykseen yhteiskunnassa.

STM06 Ohjelmoinnin perusteet (Kerttulin lukion tarjotin)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat pienimuotoisten ohjelmien tekeminen ja lopuksi suunniteltava ja koodattava ohjelmointityö sekä sen dokumentointi.

STM07 Ohjelmoinnin jatkokurssi (Kerttulin lukion tarjotin)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat luokkien ja olioiden toiminnan ymmärtäminen ja niiden käyttö itse suunnitelluissa ja koodatuissa ohjelmissa.

STM08 Tietotekniikka ja kyberturvallisuus (Kerttulin lukion tarjotin)

Kurssin tavoitteena on antaa tietotekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille käsitys tietokoneiden toimintaperiaatteista, kyberturvallisuuden perusteita sekä tietotekniikan sovelluskohteista.

STM11 Lukiosta korkeakouluun (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kykyjä, osaamista ja kiinnostuksen aiheita, joiden pohjalta hän kartoittaa omaa tulevaisuuden urapolkuaan mentorin, työhön ja korkeakouluopintoihin tutustumisen kautta.

STM12 NOT-koulu (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)

Kurssilla perehdytään tähtitieteen havaintomenetelmiin ja tehdään etänä Tuorlan observatoriolta käsin havaintoja Kanarian saarilla olevalla NOT-teleskoopilla. Tulokset käsitellään ja raportoidaan tieteellisin menetelmin.

STM13 Muotoilukurssi (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)

Tavoitteena on muototajun kehittäminen ja esineisiin liittyvän estetiikan ymmärtäminen sekä oman luovuuden kehittäminen esineiden ja sisustuksen alueella.

STM16 Mainonta (Turun klassillisen lukion tarjotin)

Kurssilla tutustutaan mainonnan eri vaikuttamisen keinoihin. Opetellaan eri mainostyypit sekä mietitään kohderyhmiä. Keskitytään erityisesti mainoskampanjan suunnitteluun.

STM17 Nanoselluloosaa ja geopolymeerejä (Turun klassillisen lukion tarjotin)

Kurssilla perehdytään uusiutuviin materiaaleihin ja kierrätykseen uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien avulla. Tutustutaan nanoselluloosan mahdollisuuksiin, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöön 3D-tulostuksessa sekä geopolymeereihin kiertotaloudessa.