Anne Frankin näyttely joulukuu 2016 – tammikuu 2017

Koulumme lähti yhteistyökouluksi Rauhankasvatusinstituutti Ry:lle hollantilaisen Anne Frank Housen ja Helsingin kaupungin kirjaston tuottamaan ”Anne Frank -historiaa nykypäivälle”-näyttelyprojektiin.  Näyttelyprojektia hyödynnetään esimerkiksi lukion historian syventävänä kurssina ja antoi oivan mahdollisuuden järjestää opiskelijoille oppiainerajat ylittävää opetusta.

Näyttely kertoo Anne Frankin kokemuksista holokaustin aikana, ja se soveltuu hyvin osaksi lukion historian opetusta.  Näyttely ei kuitenkaan ole pelkkää historian tapahtumien läpikäymistä, vaan sen avulla pyritään lisäämään keskustelua edelleen ajankohtaisista monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden teemoista. Näyttelyn ytimen muodostavat lainaukset Anne Frankin päiväkirjasta ja valokuvat hänen perheestään. Siinä seurataan myös muiden henkilöiden kokemuksia syrjinnästä ja vainosta sekä Suomen roolia toisen maailmansodan aikana.

Tärkeä osa näyttelyprojektia ovat nuorten vertaisoppaiden koulutukset ja heidän vetämät opastuskierrokset, jonka vuoksi projekti voidaan hyvin nähdä myös osana äidinkielen ja esiintymistaitojen opetusta. Rauhankasvatusinstituutti koulutti vertaisoppaat kahden päivän mittaisessa koulutuksessa. Opastukset nostavat näyttelystä esiin nuoria kiinnostavia teemoja osallistavalla ja ajatuksia herättävällä tavalla.

Näyttely on koulullamme joulukuun 2016 – tammikuun 2017.