1. vuosikurssin opiskelijat Turun AMK:n fysiikan laboratoriossa 18.9.-26.9.2017

Fysiikan laboratoriossa Turun AMK:n Sepänkadun kampuksella tarjottavat työpajat fysiikan ilmiöistä tuovat niitä vetäville konetekniikan opiskelijoille oppimista opettamisen kautta sekä harjaannuttavat viestintään. Samalla lukiolaisille kerrotaan insinööriopinnoista.

Turun Klassillisen lukion opiskelijat osallistuivat syyskuussa Hands – on vierailukäynneille Turun Ammattikorkeakoulussa. Turun AMK:n Konetekniikan opiskelijat valmistelivat vierailijoille käytännönläheisiä työpisteitä, joilla päästiin tutkimaan muun muassa elintarvikkeiden tiheyksiä, mittaamaan Fidget Spinnerin nopeutta ja suunnittelemaan tehokkainta ilmatykkiä. Vierailijat saivat myös kuulla ajankohtaista tietoa insinööriopinnoista ja alueen työllisyystilanteesta.

Käytännön kokeilujen kautta kiinnostusta fysiikkaan ja matematiikkaan

Vierailukäynneille kutsuttiin kaikki Klassillisen lukion ensimmäisen vuosikurssin 200 opiskelijaa. Lukiolaiset saapuivat vierailulle opettajiensa kanssa neljänä eri päivänä. Neljän Hands – on vierailukäynnin suunnittelu ja toteuttaminen kuului konetekniikan opiskelijoiden fysiikan laboratoriokurssin toteutukseen.

Opiskelijat olivat valmistelleet kahdenkymmenen minuutin pituisia pienryhmätyöpisteitä, joilla vierailijat pääsivät kiertämään.
Työpisteiden tavoitteena oli tarjota lukiolaisille kokemus, joka poikkeaa tavanomaisesta oppitunnista ja herättää mielenkiintoa fysiikan ja matematiikan opiskelua kohtaan. Vierailulla saatiin myös kokemus oppimismenetelmistä joita insinööriopinnot voivat pitää sisällään. Lukiolaiset saivat työpisteiden suorittamisen yhteydessä mahdollisuuden kysellä tekniikan alan opinnoista suoraan tulevien insinöörien kanssa.

Oppia opettamalla

Konetekniikan opiskelijoiden näkökulmasta työpisteen valmistelussa ja vetämisessä saavutetaan monia keskeisiä tavoitteita. Tulevat insinöörit pääsevät harjoittelemaan teknisen ja tieteellisen tiedon välittämistä sekä toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  Lisäksi opiskelijat saavat syvemmän ymmärryksen valitsemastaan aihepiiristä.

AMK opiskelijat joutuvat jo vierailukäynnin valmisteluvaiheessa pohtimaan viestintään liittyviä kysymyksiä. Kuinka tiheyden mittausmenetelmät tai ilmatykin toimintaperiaate voidaan esittää ytimekkäästi ja ymmärrettävästi vieraileville lukiolaisille?

Miten saadaan herätettyä vierailijan mielenkiinto ja pidettyä sitä yllä kahdenkymmenen minuutin ajan?

Onko teoreettisia asioita mahdollista oppia siten että niitä pääsee kokeilemaan omilla käsillä?
Konetekniikan fysiikan laboratoriokurssilla on vierailukäyntitoimintaa ollut jo aikaisemminkin. Tänä syksynä konseptia kuitenkin kokeiltiin aikaisempaa suuremmassa mittakaavassa lukiolaisten kanssa. Vierailijoina olleet Turun Klassillisen lukion opiskelijat tulivat vierailukäynnille osana LukioTEKO – hanketta. Lukio-opettajat olivat suunnitelleet Hands – on vierailun kiinteäksi osaksi lukiolaisten ensimmäistä matematiikan kurssia. LukioTEKO-hanke saadaan päätökseen kuluvan lukuvuoden aikana, mutta jatkoa lukioyhteistyölle on luvassa. Konetekniikan opiskelijat pääsevät siis tulevaisuudessakin toimimaan lukiolaisten kanssa.

Pekka Jukantupa
Lehtori, LukioTEKO – hankkeen koordinaattori