Turun klassillisen lukion arvot ja toiminta-ajatus

Turun klassillisen lukion tehtävä, tavoite ja arvoperusta

Turun klassillisen lukion tehtävänä on kouluttaa monipuolisesti jatkokoulutuskelpoisia ylioppilaita.

Erityislukiona painotamme kulttuurin tuntemusta sekä tieteen ja taiteen avulla kasvamista. Ne ovat oppimisen kohteita ja elämänhallinnan välineitä.

Turun klassillisessa lukiossa tavoitteenamme on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja laaja-alaista osaamista. Opiskelija, jolla on hyvä itsetunto, arvostaa itseään ja muita sekä voi hyvin.

Turun klassillisessa lukiossa arvostetaan aktiivista oppimista ja työntekoa sekä kannustavaa ja myönteistä opiskeluilmapiiriä. Lukiomme toimintaa ohjaa yhteisöllisyys, toisista välittäminen ja vastuullisuus. Arvostamme luontevaa kommunikointia ja ihmisen kohtaamisen taitoa. Tuemme opiskelijoiden muuntautumis- ja valikointikykyä, jotka auttavat sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Turun klassillisen lukion toiminta-ajatus

Turun klassillisessa lukiossa arvostetaan laaja-alaisesti yleissivistystä ja kulttuuriarvoja. Koulutamme tavoitteellisia, yhteistyökykyisiä, analyyttiseen ajatteluun kykeneviä ja jatko-opintokelpoisia ylioppilaita. Otamme huomioon opiskelijoiden erityisosaamisen ja annamme opiskelijoille eväitä omien kykyjensä toteuttamiseen, jotta he menestyisivät elämässään.