Lukio-opintojen valmistuminen

PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAAMISEEN VAADITTAVIEN
SUORITUSTEN MÄÄRÄAJAT

Ylioppilastutkintolautakunnalle on ilmoitettava, onko kokelas oikeutettu saamaan päättötodistuksen:
– keväällä 5.5. mennessä
– syksyllä  4.11. mennessä.

Suoritusten arvosteluun ja muuhun selvitystyöhön koulussa varataan noin viikko. Kokeet ja muut suoritukset on tehtävä:
– keväällä 27.4. mennessä
– syksyllä  27.10. mennessä.

Jos edellä annetut päivät osuvat viikonlopun tai ko. lukuvuoden vapaapäivän kohdalle, päivämäärä tarkoittaa aina edeltävää lukion työpäivää.

  1. Tällä päätöksellä tarkennan oikeutuksen ehdot seuraaviksi:
    Määräaikoihin mennessä on kaikki muualla kuin omassa lukiossa meneillään olevat opinnot opiskelijan itsensä ilmoitettava todistettavasti (opintokirja tai todistus oppilaitokselta tms.) koulusihteerille.
  2. Itsenäisiä suorituksia ei oteta vastaan näiden määräaikojen jälkeen.
  3. Uusia kursseja ei aloiteta näiden määräaikojen jälkeen.

Nämä määräykset ovat näkyvillä koulun www-sivulla ja niistä on tiedotettu mm. Wilmassa.
Niiden katsotaan siis olevan kaikkien tiedossa.

Mitään poikkeuksia esimerkiksi määräaikojen
jälkeen ilmoitettavista suorituksista ei tehdä!

Rehtori