Ilmaisu

DSC_0281

Turun klassillinen lukio on yksi Suomen kolmesta ilmaisutaidonlukiosta. Alunperin Juhana Herttuan lukio sai taideviestinnän (nyk. ilmaisun) erityistehtävän vuonna 1995, mutta erikoistuminen teatteriin ja mediaan alkoi jo 1990-luvun alussa. Erityislukiostatus siirtyi Juhana Herttuan lukion ja Turun Klassikon lukion yhdistyessä elokuussa 2013 uuteen Turun klassilliseen lukioon.

Ilmaisun opiskelu

Erityiskurssien opiskelijat saavat opiskella teatterin ja median perus- ja jatkokursseja. Kursseja tarjotaan vuodesta riippuen 35-40. Erityislinjan oppimäärä on 12 kurssia, joista viimeisellä näytetään osaaminen teatteritaiteen, median tai kuvataiteen alueella suorittamalla valtakunnallinen lukiodiplomi. Koko oppimäärän suorittaneet opiskelijat voivat jättää opiskeluohjelmastaan pois kahdeksan pakollista kurssia. Kirjoitettavissa aineissa on kuitenkin kaikkien pakollisten kurssien oltava suoritettuina.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu ja viestintävalmiudet kehittyvät. Taiteen avulla kasvaminen on myös tärkeää. Opintojen lopuksi opiskelijamme haluavat yleensä näyttää osaamisensa taideaineissa lukiodiplomityöllä.

Erityislinjan oppimäärä on 12 soveltavaa kurssia, jotka jakautuvat teatterin ja median peruskursseihin ja näiden yhteisiin jatkokursseihin. Koko oppimäärän suorittaneet opiskelijat voivat valtioneuvoston päätöksellä jättää opiskeluohjelmastaan pois kahdeksan (8) pakollista kurssia, mitä ei kuitenkaan suositella laajan yleissivistyksen ja yo-tutkinnossa onnistumisen saavuttamiseksi. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavissa aineissa on kaikki pakolliset kurssit oltava suoritettuna.