Opinto-ohjaus lukiossa

Lukiossamme on kolme opinto-ohjaajaa, Anna Hongisto, Marianne Laulumaa ja Nina Östdahl, jotka pitävät oppitunteja ja henkilökohtaisia ohjaustuokioita. Myös pienryhmäohjaus ja tutustumiskäynnit kuuluvat opinto-ohjaukseen.

Opinto-ohjauksessa on kaksi kaikille pakollista kurssia.

OP01 Minä opiskelijana -kurssi pidetään suurimmaksi osaksi ensimmäisen vuoden syksyllä hajautetusti kahdessa ensimmäisessä jaksossa. Lisäksi keväällä ohjataan kurssivalintojen tekemisessä ja ylioppilaskirjoitusten alustavassa suunnittelussa.

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä -kurssi jakautuu kahdelle lukiovuodelle. Oppitunnit sijoittuvat pääsääntöisesti toisen vuoden keväälle. Kurssi jatkuu abivuoden syystalvella, jolloin painopiste on tulevissa uravalinnoissa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot:

  • Anna Hongisto, p. 040 635 8231, anna.hongisto@turku.fi
  • Marianne Laulumaa, p. 044 907 2345, marianne.laulumaa@turku.fi
  • Nina Östdahl, p. 044 907 4405, nina.ostdahl@turku.fi