Japanilaisia yliopisto-opiskelijoita vierailulla 25.8.2017

Koulullamme vieraili ryhmä japanilaisia yliopisto-opiskelijoita. Kaupallisen yrityksen järjestämällä matkalla heidän yhtenä tavoitteenaan oli saada tietoa suomalaisesta koulujärjestelmästä aina alakoulusta korkeakouluihin.

Rehtori Kai Heino piti heille esityksen suomalaisesta lukiokoulutuksesta, jonka jälkeen he vierailuvat eri oppitunneilla, seurasivat opetusta ja keskustelivat opiskelijoiden kanssa.

Oppituntien jälkeen he vielä halusivat esitellä itsensä ja esittää meille perinteisen japanilaisen tanssin koulumme liikuntasalissa. Ensin he eisttivät tanssin itse ja toisella kerralla ottivat mukaan myös opiskelijamme. Videot tansseista löytyvät koulumme Facebook-sivuilta.